Jakość


Naszym priorytetem we współpracy z Klientami jest poznanie i zaspokajanie ich aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie rozwiązań teleinformatycznych oraz budowanie jak najlepszych wzajemnych relacji.

 

Źródłami jakości osiąganej przez naszą firmę są:

  • zespół, którego kompetencje decydują o jakości usług,
  • partnerzy technologiczni: producenci i dostawcy rozwiązań oraz partnerzy dystrybucyjni,
  • sprawdzeni, solidni podwykonawcy.

Założenia polityki jakości obejmują działania na każdym z etapów projektu:

  • analizy wymagań Klienta i opracowania projektu: rozwiązania dobieramy pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa, opcji rozwoju i zgodności z najnowszymi technologiami;
  • wyboru optymalnego rozwiązania: o funkcjonalnościach najlepiej spełniających wymagania, o optymalnym stosunku jakości do ceny;
  • realizacji: priorytetem jest jakość technologiczna i organizacyjna;
  • wsparcia posprzedażowego i komunikacji z Klientem: dążymy do budowania trwałych relacji, zakończenie wdrożenia traktując jako początek kolejnego etapu współpracy.

Od 2005 r. w firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO (9001:2008).

 

Posiadamy także certyfikat systemu zarządzania w zakresie BHP, zgodny z PN-N-18001:2004.