Strona 1 z 6
I.a Dane Klienta (nazwa firmy) *
I.b Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę *
II. Cel ankiety Ocena realizacji kontraktu/zlecenia
Okresowa ocena satysfakcji Klienta