ANDRA - Integrator systemów teleinformatycznych


Dostarczamy usługi projektowe, doradcze, wdrożeniowe i serwisowe w zakresie najwyższej klasy technologii teleinformatycznych oraz systemów chłodniczych.

  

Jesteśmy producentem systemu comander - otwartej platformy do przesyłu danych w zróżnicowanych technologiach transmisji bezprzewodowej, oraz dystrybutorem urządzeń transmisyjnych dla rynku M2M.

  

Projektujemy i dostarczamy:

 • Instalacje i wyposażenie dla centrów danych
 • Systemy zabezpieczeń dla pomieszczeń i budynków
 • Systemy sieciowe i platformy serwerowe
 • Systemy pamięci masowych i archiwizacji danych
 • Rozwiązania telekomunikacyjne
 • Rozwiązania dla contact center
 • Rozwiązania dla e-bankingu i finansów korporacyjnych
 • Oprogramowanie na zamówienie
 • Systemy bezprzewodowej transmisji danych i urządzenia M2M
 • Systemy chłodnicze

  

Nasza oferta obejmuje rozwiązania z wielu komplementarnych obszarów teleinformatyki. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu w ramach każdego z tych obszarów, oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania integrujące wybrane technologie i funkcjonalności w efektywny, bezpieczny system, otwarty na opcje modernizacji i objęty wsparciem technicznym.

  

Występujemy w roli projektantów i głównych wykonawców, jak również w roli podwykonawców i konsorcjantów. Oferujemy pełne wsparcie na wszystkich etapach budowy, wdrożenia i eksploatacji wybranego rozwiązania.

  

Na bazie autoryzacji partnerskiej współpracujemy z wiodącymi dostawcami technologii teleinformatycznych.

Naszymi klientami są głównie średnie lub duże firmy i organizacje oraz jednostki administracji publicznej.

  

ANDRA zatrudnia 80 osób. Kapitał firmy jest w 100% kapitałem polskim.

 


  
Dlaczego ANDRA?

 • KOMPETENCJE TECHNICZNE

Posiadamy wysokie kompetencje praktyczne i wiedzę w kluczowych dla naszej działalności obszarach technologicznych. Współpraca z dostawcami oferowanych przez nas rozwiązań opiera się na odnawialnej autoryzacji partnerskiej, potwierdzającej wysoki poziom wiedzy technicznej i gwarantującej wsparcie ze strony producentów. Nasze kompetencje rozwijamy również poprzez tworzenie własnych rozwiązań z obszaru aplikacji i urządzeń komunikacyjnych opartych na transmisji w sieciach radiowych.

 • SPECJALIZACJA

Stale rozszerzamy ofertę i pogłębiamy kompetencje w wybranych, perspektywicznych obszarach ICT. Dogłębna praktyczna znajomość tych zagadnień pozwala nam proponować rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnego projektu i indywidualnych wymagań klienta.

 • ELASTYCZNOŚĆ

Podejmujemy się realizacji zróżnicowanych projektów, zarówno pod względem skali, jak i zakresu prac. Współpracujemy z naszymi klientami na wybranych etapach projektu lub zapewniamy kompleksowe wsparcie począwszy od analizy potrzeb, poprzez dostawy i wdrożenie, aż po zapewnienie wsparcia posprzedażowego. Z sukcesem współpracujemy zarówno z dużymi korporacjami, jak i przedsiębiorstwami o mniejszej skali biznesu.

 • INFRASTRUKTURA I ZESPÓŁ

Doświadczeni kierownicy projektów i certyfikowani specjaliści techniczni tworzą zespół przygotowany do wdrażania zaawansowanych projektów. Współpracujemy z gronem sprawdzonych partnerskich firm wykonawczych o gwarantowanych kompetencjach. Zaplecze magazynowe pozwala na sprawną logistykę dostaw i wdrożeń.

 • DOŚWIADCZENIE

25 lat na rynku IT. Ponad 600 wdrożeń z zakresu infrastruktury budynkowej. Ponad 300 projektów z zakresu rozwiązań telekomunikacyjnych. Liczba i zróżnicowanie zrealizowanych wdrożeń pozwalają nam już na wstępnym etapie projektu zoptymalizować jego założenia oraz zapewnić sprawną realizację na oczekiwanym poziomie jakości.

 • STABILNOŚĆ

Od chwili rozpoczęcia działalności firma corocznie odnotowuje pozytywny wynik finansowy. Rośnie liczba pracowników firmy, a zatrudnienie charakteryzuje się relatywnie niską rotacją. Firma corocznie figuruje w zestawieniach największych firm polskiego rynku ICT - ComputerWorld Top200 i Teleinfo 500.