01/04/2016

7-8 kwietnia ANDRA kolejny raz na konferencji Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych

  

ANDRA wystąpi ponownie w roli Partnera Wspierającego na konferencji Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA), która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia w hotelu Holiday Inn w Józefowie. Przypadnie nam w udziale rozpoczęcie Konferencji oraz prezentacja, w której przedstawimy zmiany, jakie czekają środowisko bankowe oraz jego klientów korporacyjnych w kontekście płatności SEPA.

  

W związku z wchodzącymi w życie 31 października br. regulacjami dotyczącymi formatu płatności SEPA, jako zgodnego ze standardem XML ISO20022, będziemy mieć okazję przedstawić środowisku skarbników korporacyjnych jak Rozporządzenie Unii Europejskiej wpłynie na codzienną pracę Działów Skarbu. Odpowiemy na pytania, czy Rozporządzenie dotyczy każdego skarbnika zlecającego płatności w euro i czy należy traktować je jako szansę, czy też niechciany wymóg urzędników z Brukseli.

 

SEPA (Single Euro Payments Area), czyli jednolity obszar płatności w euro, zakłada stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w euro. W ramach SEPA klienci banków mogą dokonywać płatności w obrębie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na takich samych warunkach, na jakich dokonywane są płatności krajowe.

  

Więcej o Konferencji

Więcej o naszych rozwiązaniach dla sektora B&F