25/01/2016

Payment Factory rekomendowane jako optymalne rozwiązanie problemu efektywnej komunikacji z wieloma bankami.

 

Przedstawiciel jednego z klientów ANDRA podzielił się doświadczeniami z użytkowania Payment Factory - naszego produktu automatyzującego i standaryzującego wymianę informacji z wieloma bankami. Artykuł dotyczący optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa ukazał się w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie. Jednym z poruszonych problemów była kwestia automatyzacji obsługi płatności i ujednolicenia przeznaczonych do tego narzędzi, szczególnie w kontaktach z wieloma bankami.

 

W artykule szczególnie podkreślona została efektywność, z jaką Payment Factory rozwiązuje problem zróżnicowania i redukcji danych w elektronicznych wyciągach bankowych. Funkcję tę realizuje moduł Andra Transaction Explorer (ATEx), który jest oprogramowaniem specjalizowanym do analizy i opisywania wyciągów bankowych według specyficznych wymagań klienta.

 

Zapraszamy do lektury.

  

Więcej o Payment Factory

  

Przeczytaj case study - opis wdrożenia Payment Factory w dużym przedsiębiorstwie budowlanym

  

***

  

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są z przedsiębiorstwem - jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym. Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania wartością przedsiębiorstwa.