Historia firmy


logo andra 25 lat

   

Dwadzieścia pięć lat na rynku integracji teleinformatycznej

 

Historia firmy ANDRA to przykład rozwoju polskiej przedsiębiorczości nowych czasów, ale także historia zmieniających się potrzeb informatycznych polskiego biznesu i administracji publicznej. Z firmy zajmującej się głównie sieciami komputerowymi, ANDRA stała się dostawcą kompleksowych rozwiązań dla centrów danych, przemysłu i telekomunikacji, a także ważnym partnerem dla sektora bankowego i energetycznego. 

 


 

Gdy pod koniec 1988 r. ANDRA powstaje jako spółka pięciu udziałowców (jako jedna z pierwszych firm prywatnych na powstającym rynku firm informatycznych), głównym obszarem jej działalności są wdrożenia i opieka serwisowa nad dużymi systemami klasy mainframe. Trzy lata później, w 1992 r., wraz z pojawieniem się w firmie nowych udziałowców, ANDRA obiera nowy kurs – sieci komputerowe.

 

Nowy obszar działalności umożliwia firmie szybki rozwój i wkrótce staje się obszarem dominującym. W czasie, kiedy sieci komputerowe chcą mieć wszyscy, lecz niewielu wie, jak je projektować i wdrażać, ANDRA pozyskuje kolejnych klientów kompetencjami, zdolnością rozwiązywania problemów oraz umiejętnością prowadzenia negocjacji z kluczowymi dostawcami: AT&T (sieci strukturalne Systimax), 3Com (urządzenia sieciowe) oraz Novell (system NetWare).

 

W pierwszej połowie lat 90. firma bardzo szybko się rozwija. Obroty rosną do blisko 10 mln zł, a zatrudnienie powiększa się z 8 do ponad 40 osób. Zwieńczeniem tego okresu szybkiego rozwoju jest nawiązanie współpracy ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. W ramach kompleksowego kontraktu w 1995 r. ANDRA wykonuje dla SPEC – unikalną jak na owe czasy w biznesie innym niż telekomunikacyjny – sieć szkieletową opartą na podwójnej pętli światłowodowej. Kontrakt obejmuje również budowę sieci lokalnej, infrastrukturę okablowania strukturalnego obejmującego łącznie prawie dwa tysiące gniazdek sieciowych, modernizację instalacji elektrycznej, dostawę najmocniejszych wówczas serwerów Dell, wdrożenie środowiska sieciowego Novell w skali całego przedsiębiorstwa, budowę węzłów dostępowych sieci WAN oraz instalację i uruchomienie nowoczesnej centrali cyfrowej Alcatel.

 

W projekcie o tej skali i stopniu trudności, najlepsi specjaliści firmy mają szanse się wykazać. Całość koncepcji rozwiązania firmuje Zbigniew Świątkowski, okablowanie projektuje Jarosław Popielarski, Witold Zakrzewski dobiera urządzenia sieciowe i projektuje koncepcję ich konfiguracji. Współpraca ze SPEC to dla wciąż niewielkiej firmy poważny test kompetencji i sprawności, a jednocześnie przepustka do kolejnych dużych kontraktów.

 

Lata 1996-2000 to dla ANDRY okres korzystania z dotychczasowych inwestycji w wiedzę i doświadczenie – firma zwiększa obroty przy stabilizacji zatrudnienia. Doświadczenie i kompetencje procentują. Andra zdobywa klientów w sektorze bankowym (m.in. PBK, Pekao Financial Services) oraz publicznym (m.in. MEN, MSZ, delegatury ZUS). Klientami firmy coraz częściej zostają także firmy przemysłowe, mające specyficzne wymagania wobec infrastruktury sieciowej, np. zakłady E. Wedel w Warszawie (obecnie Lotte).

 

Niestety, w tym okresie – w 1997 r. – umiera Zbigniew Świątkowski, współwłaściciel i jeden z najcenniejszych pracowników firmy, filar merytoryczny dużych, trudnych projektów. To wydarzenie powoduje szereg zmian w zarządzie firmy. Do zarządu, kierowanego przez prezesa Andrzeja Sikorskiego, aktywnie włączają się Witold Zakrzewski i Wojciech Dziedzic. Z biegiem czasu do zarządu wchodzi także Witold, jeden z dwóch synów Zbigniewa Świątkowskiego. Do 2012 r. skład zarządu pozostaje bez zmian.

 

Szybki wzrost biznesu i odkrycie nowych nisz rozwoju skłoniły zarząd do zasadniczej reorganizacji firmy, która nastąpiła późną jesienią 2000 r. Na bazie dotychczasowego biznesu sieciowego powstaje Dział Infrastruktury Teleinformatycznej Budynków oraz Dział Systemów Sieciowych, zajmujący się projektowaniem sieci oraz kompleksowymi wdrożeniami sprzętu i oprogramowania.

 

Na początku 2001 r. – w wyniku przejęcia przez ANDRĘ firmy EBS – powstaje Dział Bankowości Elektronicznej. Od tego momentu to ANDRA zostaje przedstawicielem regionalnym niemieckiej firmy Omikron, producenta systemu bankowości elektronicznej MultiCash, z którego korzysta wiele dużych banków w Polsce.

 

W 2001 r. wydzielony zostaje Dział Telekomunikacji, który zajmować się ma wdrożeniami i serwisem dużych central cyfrowych PBX. Do stworzenia dedykowanego działu przyczynił się wzrost zainteresowania klientów centralami cyfrowymi i platformami call center. Jako partner Avaya – firmy, która powstała w wyniku podziału AT&T, ANDRA ma w tej dziedzinie spore  doświadczenie, które wcześniej nie było traktowane jako oddzielny obszar kompetencyjny.

 

Jednym z głównych celów reorganizacji jest samodzielność działów w prowadzeniu polityki sprzedaży. Za większą swobodą idzie jednak większa odpowiedzialność – każdy z działów ma być samowystarczalny finansowo. To podejście okazuje się bardzo pożyteczne w okresie stagnacji gospodarki (lata 2002-2004). Spadek przychodów w niektórych obszarach jest rekompensowany wzrostem obrotów w pozostałych.

 

Dzięki temu firma jako całość przechodzi trudny okres bez uszczerbku – praktycznie utrzymując zarówno obroty, jak i zatrudnienie. Udaje się to nawet pomimo zaangażowania w projekt inwestycyjny – w 2003 r. ANDRA kończy budowę własnej siedziby. Trójkondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 1500 m.kw. zbudowany przy ul. Pryzmaty 6/8 w Warszawie, mieści biura, laboratoria, centrum danych oraz zaplecze magazynowe.

 

W 2004 r. w firmie powstaje kolejna samodzielna jednostka – Dział Rozwiązań Mobilnych. Jednym z pierwszych ważnych przedsięwzięć działu jest produkcja modemów GPRS opartych na technologiach firmy Enfora, przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych. Odbiorcą modemów jest Polkomtel S.A. Głównym obszarem działania Działu Rozwiązań Mobilnych była wtedy jednak – i wciąż jest – branża energetyczna. Pod marką comander ANDRA oferuje dziś cały szereg rozwiązań pozwalających m.in. zdalnie odczytywać i przesyłać automatycznie dane pomiarowe.

 

Po przebudzeniu gospodarki w 2004 r. ANDRA angażuje się w kolejny obszar: budowanie niezawodnych środowisk serwerowych i systemów pamięci masowych. Dział Systemów Sieciowych staje się de facto Działem Systemów Sieciowych i Pamięci Masowych. Szybko rozwija kompetencje technologiczne, stając się istotnym partnerem IBM w dziedzinie infrastruktury dla centrów danych. Dzięki tej współpracy ANDRA zdobywa klientów wśród dostawców usług internetowych i dużych portali.

 

W tym czasie ANDRA przygotowuje się do certyfikacji swojego systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2000. Audyt certyfikacyjny odbywa się w 2005 r. i zostaje zwieńczony przyznaniem certyfikatu.

 

Rok 2013 zamknął się dla ANDRY obrotami w wysokości 66 mln zł i zatrudnieniem na poziomie 80 osób. W rankingu firm informatycznych działających w Polsce w 2012 r. – Computerworld Top 200 – ANDRA uplasowała się miejscu 83 pod względem przychodów ze sprzedaży produktów i usług IT i na miejscu 67 w zestawieniu firm telekomunikacyjnych. O pozycji firmy znacznie dobitniej świadczą jednak lokaty w poszczególnych kategoriach: w pierwszej dziesiątce dostawców systemów pamięci masowych oraz rozwiązań IT dla sektora mediów i energetyki, oraz w pierwszej dwudziestce firm dostarczających rozwiązania IT dla sektora finansów oraz transportu, spedycji i logistyki. Przychody z produkcji urządzeń comander zapewniły firmie miejsce w pierwszej dziesiątce producentów sprzętu telko.

 

Sieci nadal są ważnym obszarem działalności firmy, ale w innym wymiarze niż miało to miejsce w przeszłości. ANDRA nadal buduje sieci strukturalne i wdraża środowiska sieciowe, jednak ciężar kompetencyjny przesunął się w stronę bezpieczeństwa danych, wysokiej dostępności oraz zarządzania konfiguracją. ANDRA nie ogranicza się już wyłącznie do samych sieci komputerowych, lecz buduje infrastrukturę na potrzeby wszystkich instalacji budynkowych, w tym systemów przeciwpożarowych, systemów sterowania automatyką, a także niezawodnego zasilania. W ostatnim okresie sporo projektów polega na kompleksowej wymianie tak rozumianej infrastruktury teleinformatycznej w budynkach lub ich fragmentach, albo też dostosowywaniu jej do wymogów stawianych przez nowych najemców.

 

Projekty instalacyjne obejmują także pomieszczenia i instalacje zlokalizowane w budynkach centrów danych. W związku z tym ANDRA rozwinęła kompetencje w dziedzinie systemów zasilania, klimatyzacji precyzyjnej, systemów gaśniczych oraz monitorowania. W dziedzinie projektowania, wyposażania i eksploatacji centrów danych partnerem merytorycznym i dostawcą rozwiązań dla ANDRY jest IBM. W tym zakresie firma współpracuje również ze specjalistycznymi firmami budowlanymi.

 

ANDRA wciąż działa na rynku central cyfrowych, jednak i tu nastąpiły zmiany stymulowane przez trendy rynkowe. Klientami są dziś przede wszystkim firmy i instytucje budujące telecentra oraz wdrażające niezawodne systemy telefonii IP. 

 

Firma nadal oferuje wsparcie w trybie 24/7 dla banków korzystających z systemu bankowości elektronicznej MultiCash. Dział Rozwiązań Mobilnych współpracuje z branżą energetyczną, oferując jej całą gamę rozwiązań umożliwiających zdalny odczyt parametrów urządzeń i automatyczną transmisję danych pomiarowych.

 

Przez dwadzieścia pięć lat ANDRA sukcesywnie rozszerzała zakres działalności i dostosowywała swój profil do zmieniających się potrzeb klientów: firm i instytucji publicznych. Swoją dzisiejszą pozycję osiągnęła m.in. dzięki inżynierskiej solidności i dobrze pojętemu konserwatyzmowi w myśleniu o rozwiązywaniu problemów klientów. To jeden z powodów, dla których klienci stale powracają do ANDRY – nawet po kilkunastu latach!

 


     

Ważne daty z historii firmy:

 • 1988 – Powstanie firmy
 • 1993 – ANDRA członkiem Business Centre Club
 • 1996 – Zmiana na stanowisku szefa firmy: prezesem Zarządu zostaje Andrzej Sikorski
 • 1998 – Obrót firmy przekracza 10 mln PLN
 • 1999 – Wyróżnienie przez firmę Lucent Technologies z okazji wykonania 100. instalacji okablowania strukturalnego w systemie Systimax ©
 • 2001 – Powstaje Dział Telekomunikacji oferujący rozwiązania i usługi w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu
 • 2001 – Rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami mobilnymi: projekt Andrans (obecnie comander)
 • 2001 – Obrót firmy przekracza 20 mln PLN
 • 2001 – ANDRA zostaje wyłącznym polskim dystrybutorem firmy Omikron Systemhaus, producenta rozwiązań do bankowości elektronicznej (system MultiCash)
 • 2003 – Otwarcie siedziby firmy we własnym budynku przy ul. Pryzmaty 6/8 w Warszawie
 • 2004 – Powstaje Dział Rozwiązań Mobilnych i marka comander
 • 2004 – Podwyższenie kapitału zakładowego do wartości 450 000 PLN
 • 2005 – uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001 oraz AQAP 2110:2003
 • 2005 – Obrót firmy przekracza 30 mln PLN
 • 2007 – Obrót firmy przekracza 40 mln PLN
 • 2008 – Obrót firmy przekracza 50 mln PLN
 • 2009 – ANDRA zdobywa Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu
 • 2010 – Obrót firmy przekracza 80 mln PLN
 • 2012 - Powstaje Dział Systemów Chłodniczych oferujący rozwiązania z zakresu absorpcyjnych i sprężarkowych systemów chłodniczych
 • 2013 - Zmiana na stanowisku szefa firmy - prezesem Zarządu zostaje Łukasz Świątkowski
 • 2013 - Powołanie Rady Nadzorczej