ISO


znak certyfikacji ISO 9001:2008

   

  

Naszym priorytetem we współpracy z Klientami jest poznanie i zaspokajanie ich aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie rozwiązań teleinformatycznych oraz budowanie jak najlepszych wzajemnych relacji.

 

W celu jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb Klientów, ANDRA opracowała i wdrożyła system zarządzania jakością. Jest to system zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, obejmujący zakres: "Usługi projektowe, instalacyjne, wdrożeniowe i serwisowe w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacji; produkcja urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych".

 

System oraz opisane w nim procedury podlegają ciągłemu doskonaleniu w celu zapewnienia jak najwyższych standardów obsługi Klientów firmy. Zgodność działań operacyjnych firmy z założoną polityką jakości weryfikowana jest podczas okresowych auditów Systemu.

 

Zobacz certyfikat