Przykładowe wdrożenia


ikona - rozwiązania telekomunikacyjne   Przeczytaj [pdf]

Wdrożenie systemu contact center dla przedsiębiorstwa dostarczającego usługi typu assistance [2008]

   


ikona - rozwiązania telekomunikacyjne  Przeczytaj [pdf]

Wdrożenie dialera dla operatora telekomunikacyjnego [2008]

   


ikona - rozwiązania telekomunikacyjne Przeczytaj [pdf]

Budowa Systemu Zunifikowanej Komunikacji dla 117 lokalizacji na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego [2010]

   


ikona - rozwiązania telekomunikacyjne  Przeczytaj

Wdrożenie zaawansowanego systemu telekomunikacyjnego dla przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego [2008, 2012]

   


ikona - rozwiązania telekomunikacyjne  Przeczytaj

Wdrożenie systemu call center dla przedsiębiorstwa usługowego w segmencie nowych technologii [2002-2007]

   


ikona - infrastruktura teleinformatyczna budynków i centrów danych  Przeczytaj

Budowa systemu teleinformatycznego: projekt i instalacja okablowania strukturalnego wraz z instalacją ogólnego i wydzielonego zasilania, instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu telekomunikacyjnego [2002]

   


   

ikona - bankowość elektroniczna dla banków i korporacji       Przeczytaj [pdf]

 Wdrożenie systemu automatyzującego komunikację z wieloma bankami i usprawniającego cash management dla przedsiębiorstwa budowlanego [2013]