EMC FullTime AutoStart SE


EMC FullTime AutoStart SE (wcześniej znany jako Co-Standby Server Advanced) stanowi zaawansowane rozwiązanie wysokiej dostępności dla biur oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Redukuje koszty oraz eliminuje negatywne konsekwencje związane z utratą dostępu do krytycznych zasobów. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy związanej ze środowiskiem klastrowym.

 

Funkcjonalność:

 • Jest rozwiązaniem umożliwiającym w przypadku awarii natychmiastowe pełne przełączenie serwera Windows wraz z aktualną konfiguracją, aplikacjami, serwisami oraz danymi na serwer awaryjny i podjęcie przez niego dalszej pracy.
 • W przypadku awarii co najmniej jednego z komponentów należącego do grupy zasobów, podejmuje próbę jego ponownego uruchomienia. Jeżeli próba ta zakończy się niepowodzeniem, wówczas następuje pełne przełączenie całej grupy zasobów. Z poziomu dostępu z zewnątrz do grupy zasobów, proces przełączenia jest transparentny, gdyż serwer zapasowy w pełni przejmuje funkcjonalności serwera produkcyjnego włącznie z adresami IP, nazwą serwera, aplikacjami, serwisami, procesami, danymi.
 • W przypadku przywrócenia do pełnej funkcjonalności serwera podstawowego, zapewnia automatyczne przełączenie grupy zasobów do konfiguracji pierwotnej, włączając w to resynchronizację danych.
 • Gwarantuje, że krytyczne dla użytkownika aplikacje oraz dane są dostępne w trybie ciągłym, nawet w przypadku utraty do nich dostępu z powodu nieprzewidzianej awarii serwera podstawowego czy planowanych działań.
 • Automatyzuje proces przełączenia całej grupy zasobów (grupę zasobów tworzą krytyczne aplikacje, serwisy, procesy, dane, wirtualne dostępowe adresy IP, nazwy serwerów) z serwera podstawowego (Primary Server) na serwer zapasowy (Standby Machine).
 • Wykorzystuje zintegrowany mechanizm replikacji synchronicznej danych, co zapewnia, że żadne informacje nie zostaną utracone.
 • Chroni dane produkcyjne zapisywane na zasobach dyskowych w środowisku Windows, poprzez zastosowanie replikacji synchronicznej, dzięki czemu w przypadku awarii w każdej chwili mamy dostęp do aktualnej kopii zasobu produkcyjnego, co umożliwia kontynuację pracy. Dane są replikowane poprzez dedykowane połączenie, co uniezależnia ich przesył od innego ruchu i w konsekwencji gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność.
 • Dostarcza opatentowany mechanizm replikacji synchronicznej danych na poziomie blokowym, który zapewnia pełną zgodność danych oraz zminimalizowanie ilości przesyłanych informacji (przesyłane są tylko zmienione bloki).
 • Wspiera dostęp do zasobów poprzez infrastrukturę DAS, NAS oraz SAN.
 • Wspiera zarówno standardowe połączenia LAN, jak i połączenia poprzez światłowód, który umożliwia replikację danych nawet na odległość 10km.

Mechanizmy replikacji synchronicznej danych gwarantują, że żadne informacje nie zostaną utracone.

 

Intuicyjna konsola zarządzająca

Częścią oprogramowania EMC FullTime AutoStart SE jest konsola zarządzająca, która sprawia, że administracja całym systemem jest prosta, intuicyjna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

W przypadku awarii odpowiednia informacja zostaje wyświetlona na konsoli zarządzającej oraz wysłana poprzez wiadomość email, natomiast sam proces przełączenia zasobów odbywa się automatycznie. Proces przełączania może również zostać zainicjowany ręcznie przez użytkownika.

Wymagania:

 • Dwa serwery oparte na platformie Intel z procesorem 133MHZ lub wyższym, kompatybilnym z Pentium. Konfiguracja sprzętowa obu serwerów nie musi być identyczna, jednak powinna być podobna szczególnie jeżeli chodzi o pamięć RAM, procesor oraz dyski.
 • 256 MB pamięci operacyjnej lub więcej.
 • System operacyjny Windows 2000 (SP2 lub większy), Windows 2003 (32-bit), Windows Storage Server (wsparcie tylko dla serwisów druku oraz dostępu do plików).
 • 30 MB wolnego miejsca na dysku;
 • Co najmniej dwie karty sieciowe w każdym serwerze: jedna na potrzeby replikacji syn­chronicznej (co najmniej 100Mb/s), natomiast druga z dostępem do sieci produkcyjnej lub prywat­nej (zalecane), wykorzy­stywana do przesyłania sygnałów typu heartbeat. W przypadku gdy druga karta podłączona jest do sieci prywatnej, wówczas każdy serwer musi posiadać jeszcze jedną kartę z dostępem do sieci produkcyjnej.

Automatyczne zarządzanie procesem przełączania zasobów

W przeciwieństwie do innych tańszych rozwiązań, EMC FullTime Autostart SE kompleksowo monitoruje stan aplikacji w środowisku Windows oraz wykorzystywane przez nie zasoby, takie jak sam serwer, dostęp do sieci LAN oraz danych. W przypadku awarii jednego z komponentów oraz niepowodzenia próby jego ponownego uruchomienia, zasoby z serwera podstawowego, na którym uruchomiona była dana aplikacja zostają przełączone na serwer zapasowy, włączając w to adresy IP, nazwę serwera, serwisy, procesy, zasoby dyskowe oraz zasoby współdzielone. Po przełączeniu, klienci sieciowi zostają ponownie podłączeni do zasobów, zachowując pełną funkcjonalność sprzed wystąpienia awarii.

 

Obsługa specyficznych modułów aplikacyjnych

EMC FullTime AutoStart SE posiada opcjonalnie moduły umożliwiające monitorowanie oraz przełączanie specyficznych aplikacji takich jak: Exchange, SQL, Oracle, serwisy druku oraz serwisu plikowe w Windows.

Użytkownik może również dostosować EMC FullTime AutoStart SE do potrzeb swojej konkretnej aplikacji.