MultiCash@Web


Program MultiCash@Web powstał w odpowiedzi na rosnące oczekiwania użytkowników korporacyjnych. Szczególny nacisk położono na to, aby był on kompleksową platformą wielobankową, łatwo integrującą się z produktami innych firm (systemy finansowo-księgowe). Produkt ten z łatwością może sprostać postępującej globalizacji rynków.

  

W przeciwieństwie do innych rozwiązań firmy Omikron z zakresu bankowości elektronicznej, MultiCash@Web jest skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw. Produkt ten udostępnia rozwiązanie intranetowe funkcjonujące jako dodatek do potężnego produktu MultiCash dla Windows.

  

MultiCash@Web jest skierowany do tych przedsiębiorstw, które chcą posiadać aplikacje do bankowości elektronicznej i zarządzania finansami w swoim własnym środowisku pracy, ale jednocześnie korzystać z efektywności nowych technologii.

  

Użytkownicy MultiCash@Web potrzebują tylko zainstalowanej przeglądarki internetowej, z czego płyną natychmiastowe korzyści związane z łatwością obsługi, ustawień komunikacji oraz wymaganego wsparcia. W tym samym czasie użytkownicy, którzy preferują tradycyjne środowisko Windows, mogą zainstalować normalną wersję produktu na swojej stacji roboczej.

  

Cała komunikacja z bankiem jest zarządzana z centralnej instalacji MultiCash po stronie Klienta. Komunikacja może być oczywiście inicjalizowana z przeglądarki internetowej na dowolnej stacji roboczej. Dzięki temu MultiCash@Web jest optymalnym rozwiązaniem do wykorzystania zarówno w sieci intranet, jak i sieci extranet przedsiębiorstwa, przy użyciu sieci LAN lub WAN.

 

Dodatkowe korzyści przynosi stosowanie protokołu MCFT do bezpiecznej komunikacji. Protokół ten uzyskał zewnętrzną akceptację do używania w internecie. Posiada on zintegrowaną opcję TCP/IP, tak więc cała komunikacja z bankiem stosującym TCP/IP przebiega szybko i komfortowo. Dodatkową korzyścią dla banku stosującego MCB jest brak konieczności zmian w posiadanym oprogramowaniu strony bankowej. Implementacja bankowa zawierająca interfejs hosta, format danych i procedury bezpieczeństwa, nie wymaga zmian.

 

Cechy i korzyści

  • Standardowy, oparty na przeglądarce interfejs => eliminuje potrzebę szkolenia użytkowników.
  • Nie wymaga instalacji na stacji roboczej => umożliwia łatwą i prostą procedurę uaktualniania.
  • Środowisko mieszane (Windows/przeglądarka) => większa elastyczność dla użytkownika.
  • Pełne wsparcie dla wielobankowości.
  • Podpis elektroniczny RSA/DES oraz protokół MCFT => gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo komunikacji.
  • Stworzone z wykorzystaniem bibliotek oprogramowanie MultiCash => udostępnia szeroki zakres funkcji.