ANDWIN


W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku opracowaliśmy submoduł umożliwiający implementację specjalnych informacyjnych życzeń zainteresowanych banków lub indywidualnych użytkowników systemu MultiCash.  

   

Aktualnie dostępna funkcjonalność:

  • Przetwarzanie komunikatów z wyciągami (MT940) i komunikatów awizujących realizację transakcji bankowych (MT942) z automatyczną ich konwersją do formatu w XML.
  • Prezentowanie ostatnio otrzymanego z banku salda dostępnego (stanu wolnych środków na rachunku).
  • Wydruk w postaci zgodnej z wersją papierową banku:

             o pojedyńczego wyciągu,
             o wyciągów za podany okres (z możliwością wskazania zakresu - w tym względnego wobec daty bieżącej),
             o potwierdzenia wykonania operacji (przelewu).

  • Zaawansowany eksport operacji z wyciągów do pliku przecinkowego – rozbudowana możliwość filtrowania (zakres dat, waluta, limity kwot, itp.).
  • Przeglądarka informacji z banku - możliwość deszyfrowania przekazywanych poufnych danych. 

Submoduł może również działać w środowisku Payment Factory w trybie automatycznym.

Dalsza funkcjonalność – na życzenie zamawiającego.