EMC FullTime RepliStor


 Funkcjonalność:

 • Replikuje obiekty MS Windows włączając w to pliki, wolumeny, zasoby udostępnione oraz wybrane rejestry systemowe.
 • Monitoruje aktywność l/O serwera produkcyjnego i w trakcie operacji zapisu, replikuje tylko te dane, które uległy zmianie, nie przesyłając informacji zbędnych.
 • Wyposażony jest w zaawansowane funkcjonalności włączając w to:
  • filtrowanie
  • harmonogramy
  • definiowanie wykluczeń
  • opcjonalny czas przechowywania skasowanych plików
  • mechanizmy kompresji
 • W przypadku awarii serwera produkcyjnego, umożliwia automatyczne urucho­mienie aplikacji na drugim serwerze.
 • Posiada certyfikat współpracy z klastrem Microsoft (MSCS) i wspiera obsługę klastrowania DLL, dzięki czemu umożliwia replikowanie danych MSCS na jeden lub więcej serwerów docelowych i natych­miastowe przełączenie w przypadku wystąpienia awarii.
 • Jest unikalnym rozwiązaniem umożliwiającym asynchroniczną replikację danych Windows z opatentowanym systemem ochrony na poziomie plików.
 • Kopiuje zmiany w danych podczas zapisu wykorzystując usługę systemu plików.