MultiCash@Sign


Zdalna autoryzacja w MultiCash - podpis rozproszony

 

Wielu klientów banku używających systemu MultiCash wykorzystuje podpis elektroniczny jako dodatkowe zabezpieczenie swoich płatności. Ponieważ osoby odpowiedzialne za podpis elektroniczny często pracują w innych lokalizacjach niż personel wysyłający płatności, Omikron wprowadził innowacyjną koncepcję podpisu elektronicznego.

  

Przy korzystaniu z podpisu elektronicznego klient może wysyłać swoje płatności do banku, nawet jeśli nie zostały złożone wszystkie wymagane podpisy, jednak nie będą one zrealizowane dopóki brakujące podpisy nie zostaną dosłane.

  

Osoby upoważnione do podpisywania płatności mogą pobrać z systemu bankowego informacje o należnych płatnościach, sprawdzić dane, złożyć podpis i wysłać do banku. W ten sam sposób inna upoważniona osoba może także złożyć swój podpis. Funkcjonalność ta jest zawarta od kilku lat zarówno po stronie klienckiej, jak i bankowej systemu MultiCash.

 

Podpis rozproszony przez Internet

  

Dodatkowo do podpisu rozproszonego, zaimplementowanego w klasycznej wersji systemu MultiCash, MultiCash@Sign pozwala użytkownikom składać jeden lub więcej podpisów elektronicznych poprzez Internet.

Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a bankiem odbywa się poprzez Internet. Jedynym programem, który jest potrzebny klientowi, jest przeglądarka internetowa. Wszystkie osoby upoważnione do podpisywania płatności, korzystające do tej pory z różnych procesów komunikacyjnych, mogą z wykorzystaniem MultiCash@Sign podpisywać swoje płatności szybko i bezproblemowo poprzez Internet.

 

Logowanie klienta

  

Po stronie klienta oprócz pluginu do przeglądarki internetowej i opcjonalnego sterownika do czytnika kart nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Jeżeli użytkownik wcześniej korzystał w systemie MultiCash z podpisu elektronicznego na dyskietce lub karcie chipowej, wszystko, czego aktualnie potrzebuje, aby korzystać z dobrodziejstw podpisywania płatności przez Internet, to swój identyfikator oraz hasło.

  

Klient wchodzi do wydzielonego obszaru na bankowej stronie internetowej i inicjuje bezpieczną sesję SSL w celu zalogowania się. Po przeprowadzeniu poprawnej autoryzacji, przeglądarka wyświetla menu zawierające wszystkie płatności czekające na podpis. Jeżeli użytkownik nie posiada jeszcze klucza do podpisywania, musi przeprowadzić inicjalizację, tzn. wygenerować swój klucz i przesłać go do banku. Bank odbiera klucz użytkownika i udostępnia mu prawo podpisywania płatności po odebraniu listu potwierdzającego autentyczność klucza.

 

Jakie funkcje udostępnia MultiCash@Sign?

  

Wszystkie pliki płatności oczekujące na podpis są wyświetlane razem z ogólną informacją o płatnościach i ich statusem. Po wybraniu przez użytkownika pożądanej paczki z płatnościami, wyświetlana jest szczegółowa informacja. Główne dane wyświetlane są w linii nagłówka, a szczegóły zleceń poniżej w postaci listy.

  

Używając opcji 'Update' użytkownik może uaktualnić informacje o wszystkich oczekujących na podpis płatnościach. Funkcja podpisu wspiera zarówno podpis na dyskietce, jak i na karcie chipowej.