MultiCash@SmartOffice


W dobie coraz większej dostępności do Internetu rozkwit przeżywa również bankowość internetowa. Uwzględniając potrzeby rynku, firma Omikron wprowadziła na nowy produkt - MC@SmartOffice będący kontynuacją aplikacji z rodziny MultiCash.

  

MC@SmartOffice jest systemem bankowości internetowej, który dzięki swojej skalowalności może być oferowany klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż może być ono dołączone do istniejącej infrastruktury Omikron Bank System (o ile dany bank posiada w swojej ofercie system MultiCash), która obecnie funkcjonuje w bankach. Efektem są oszczędności na infrastrukturze nowo wdrażanego systemu, jak również brak konieczności zatrudniania dodatkowych osób do administrowania systemem i możliwość wykorzystania istniejącego interfejsu do systemu bankowego.

  

Istotnym atutem systemu MC@SmartOffice jest jego bogata funkcjonalność oraz bezpieczeństwo obejmujące swym zasięgiem bank, stronę klienta oraz bezpieczne połączenie pomiędzy nimi. Możemy wyróżnić następujące metody zabezpieczeń:

 • Komunikacja pomiędzy klientem a bankiem odbywa się poprzez strony WWW i zabezpieczona jest połączeniem z wykorzystaniem protokołu SSL.
 • Uwierzytelnianie do systemu może się odbywać z wykorzystaniem następujących metod:
  • z podaniem hasła (PIN)
  • z wykorzystaniem urządzenia token
  • za pomocą podpisu elektronicznego
 • W zależności od metody uwierzytelniania mamy dostępne następujące sposoby autoryzacji poleceń:
  • lista haseł jednorazowych
  • token
  • podpis elektroniczny
 • Podpis rozproszony.
 • Limity kwotowe do płatności.
 • Automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie.
 • Blokada użytkownika po 3 nieudanych próbach logowania, bądź podpisu.

Produkt ten oferuje również szerokie możliwości funkcjonalne:

 • Wybór wersji językowych (PL/GB/DE oraz inne wybrane języki środkowoeuropejskie).
 • Polecenia krajowe i zagraniczne.
 • Szablony poleceń.
 • Kontenery poleceń, w których możemy składać polecenia, aby następnie jednorazowo je autoryzować.
 • Formatki do wprowadzania szczegółów płatności.
 • Bazy danych beneficjentów i zleceniodawców, które znacznie przyspieszają proces wprowadzania płatności oraz dają możliwość przeniesienia danych z tradycyjnego systemu MultiCash.
 • Raportowanie (wyciągi, historia transakcji, historia podpisów).
 • Możliwość importowania poleceń z zewnętrznego systemu finansowo księgowego.
 • Możliwość pobierania plików z banku (w tym wyciągów).
 • Możliwość przesyłania do banku plików binarnych (PDF, DOC, XLS).
 • Moduł wiadomości.