Platforma komunikacyjna Omikron


Platforma komunikacyjna Omikron dostarcza bankom narzędzie do kompleksowego zarządzania bankowością elektroniczną dla wszystkich segmentów klientów. Jako uniwersalne i innowacyjne środowisko wielokanałowe, platforma ta wspiera lokalne i międzynarodowe standardy/formaty usług bankowych.

  

System o budowie modularnej jest skalowalny i zapewnia dostosowanie zarówno do bankowości online, jak i rozwiązań klasycznych, takich jak MultiCash. Zastosowanie otwartych standardów umożliwia wymianę danych z innymi popularnymi aplikacjami klienta, co jest dodatkowym atutem.

  

Sukces 32-bitowej platformy komunikacyjnej Omikronu wynika z połączenia elastyczności i otwartości. Układ systemu zezwala na płynną integrację ze wszystkimi rodzajami systemów Host i Back Office. W zaawansowanej formie, produkt może być ściśle połączony z procesami Back Office, np. oferować klientom bezpośredni dostęp online do bieżących danych ich konta - zarówno dla klasycznych aplikacji bankowości elektronicznej, jak i bankowości internetowej. System zapewnia wsparcie dla pełnego zakresu typów komunikatów biznesowych i może być w każdej chwili rozszerzony do realizowania dodatkowych typów transakcji. 

 

Obsługiwane typy komunikatów: 

 • SWIFT
 • Lokalne krajowe i zagraniczne polecenia przelewu dla prawie 20 krajów
 • Międzynarodowe formaty płatnicze na podstawie komunikatów SWIFT
 • Polecenia przelewu EDIFACT i codzienne wyciągi
 • Obrót papierami wartościowymi, na podstawie komunikatów SWIFT
 • Transakcje, na podstawie komunikatów SWIFT
 • Kursy walut
 • Notowania papierów wartościowych
 • Komunikaty swobodne

Dla potrzeb transmisji platforma komunikacyjna Omikron stosuje się do najwyższych standardów zabezpieczeń. Powszechny międzynarodowy protokół MCFT dostarcza w szczególności autoryzację poprzez podpis elektroniczny typu RSA, wykorzystując najnowsze procedury szyfrujące. 

Dzięki zastosowaniu usług webowych Platforma Omikron może być rozszerzona do formy usługowej zorientowanej na użytkownika. Opcja ta obejmuje bankowość online (MultiCash@SmartOffice), autoryzację przez przeglądarkę internetową (MultiCash@Sign) oraz internetowe rozwiązania wielobankowości. Umożliwia to bankowi lub centrum IT oferującemu system dostarczanie usług finansowych dla wielu użytkowników o zróżnicowanym profilu. 

 

Protokół MultiCash File Tranfer - MCFT 

MultiCash File Transfer (MCFT) jest protokołem komunikacyjnym wbudowanym w system MultiCash, uwzględniającym wszystkie niezbędne elementy do komunikacji Użytkownik <-> Bank:

 • weryfikacja
 • przesłanie danych
 • kompresja
 • autoryzacja

Dzięki kompatybilności z protokołem TCP/IP, MCFT dostarcza korporacjom i firmom wszelkich korzyści, jakie oferuje komunikacja przez Internet, jednocześnie zapewniając zgodność z najwyższymi standardami zabezpieczeń na podstawie algorytmu RSA. MCFT jest zbudowany w oparciu o protokół komunikacyjny, który był pierwotnie zalecany jako standard do komunikacji banków korporacyjnych przez niemieckie stowarzyszenia bankowe. W międzyczasie standard ten był szeroko używany również w Europie (np. w takich krajach jak Austria, Czechy, Francja, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria). Protokół MCFT jest regularnie poddawany audytom (np. przez DEBIS IT Security Systems) i zatwierdzony do bezpiecznej komunikacji w Internecie. 

 

Bezpieczeństwo 

 • Podstawową metodą autoryzacji poleceń wychodzących od klienta jest podpis elektroniczny wykorzystujący algorytm typu RSA.
 • Kompresja danych jest realizowana w oparciu o uznany na rynku międzynarodowym, wysoce efektywny algorytm, który jest dobrze znany z narzędzi archiwizacyjnych, np. PKZIP.
 • Szyfrowanie danych podczas transmisji jest realizowane zgodnie z metodą Triple-DES, dostarczając zabezpieczenie przeciwko nieautoryzowanemu podglądowi danych i manipulacji podczas transmisji. 
 • Oprócz autoryzacji poprzez podpis RSA, MCFT wykorzystuje symetryczny algorytm dla autentykacji/identyfikacji, posiadający dynamiczną, asymetryczną wymianę kluczy (Diffie-Hellman).