Software Distribution System (SDS)


Do dystrybucji nowych wersji oprogramowania coraz częściej stosowane są technologie oparte na wykorzystaniu sieci Internet. Na popularność tego typu rozwiązań ma wpływ wysoki koszt udostępniania i aktualizacji oprogramowania tradycyjnymi drogami (poczta, kurierzy, technicy), jak również coraz tańszy i bardziej powszechny dostęp do Internetu.

  

W odpowiedzi na wymagania rynku, firma Omikron przygotowała moduł Software Distribution System (SDS) służący do dystrybucji i uaktualniania oprogramowania do bankowości elektronicznej MultiCash.

  

Software Distribution System składa się z oprogramowania klienckiego będącego integralną częścią MultiCash Client (MCC) oraz oprogramowania serwera, które znajduje się w banku lub u dostawcy usługi (SDS może wspierać kilka banków).

  

Poniższy rysunek przedstawia ideę aktualizacji oprogramowania MultiCash z wykorzystaniem modułu SDS:

 

schemat - aktualizacja MultiCash z wykorzystaniem modułu SDS

 

 

Nowe wersje oprogramowania są pobierane przez klienta banku poprzez strony www bez obciążania procesów komunikacyjnych. Do komunikacji pomiędzy klientem a serwerem SDS używane jest połączenie zabezpieczone protokołem SSL. Część informacji (o wersjach i konieczności aktualizacji) może być także przekazywana protokołem EPFT / MCFT podczas wysyłania płatności i pobierania wyciągów z banku. Informację o konieczności pobrania nowej wersji można przekazywać z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub przez umieszczenie stosownej wiadomości w Menedżerze Informacji MCC.