Szkolenia - Obsługa systemu MultiCash


Szkolenia w siedzibie naszej firmy:

 

Symbol

Nazwa szkolenia

Czas trwania (h)

 

M1.7

Operator systemu MultiCash - podstawy obsługi

7

 

M2K

Płatności krajowe w systemie MultiCash

4

 

M2Z

Płatności zagraniczne w systemie MultiCash (PLA lub INT)

4

 

M2C

Cash management w systemie MultiCash

3

 

Szkolenia w siedzibie klienta:

 

Symbol

Nazwa szkolenia

Czas trwania (h)

 

M1.5

Operator systemu MultiCash - podstawy obsługi

5

 

M1.3

Operator systemu MultiCash - podstawy obsługi (Kurs intensywny)

3

 

Informacje

Informacje o poszczególnych szkoleniach, terminach i wolnych miejscach oraz możliwość dokonania wstępnej rezerwacji: 

022 533 63 95 lub ebs@andra.com.pl 

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie w sali szkoleniowej w siedzibie naszej firmy. Szkolenia mogą być również prowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów infrastruktualnych. 

  

Szkolenia prowadzone są w małych, najwyżej sześcioosobowych grupach. W przypadku szkoleń w siedzibie Klienta zalecana wielkość grupy to nie więcej niż 3 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

 

Rezerwacja i potwierdzenie

W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie faksem na nr 022 533 63 10. Zgłoszenia prosimy przesyłać z wyprzedzeniem 14 dni przed oczekiwanym terminem szkolenia. 

Termin jest ustalany indywidualnie ze Zgłaszającym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Płatność za szkolenie dokonywana jest po otrzymaniu faktury, przelewem lub gotówką. 

Do ceny kursu należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

Zniżki

Udzielamy zniżkę 10% ceny kursu w przypadku: 

  • zgłoszenia na dane szkolenie co najmniej dwóch osób, 
  • zgłoszenia uczestnictwa w cyklu co najmniej 3 szkoleń. 

 

Rezygnacja

  • Jeśli powiadomienie o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu nastąpi na więcej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, żadne opłaty nie będą pobierane.
  • Jeśli uczestnik nie stawi się na szkolenie w uzgodnionym terminie lub informacja o rezygnacji z kursu przekazana zostanie w dniu jego rozpoczęcia, opłata wynosi 100% ceny szkolenia.
  • W pozostałych przypadkach opłata wynosi 50% ceny kursu. 

 


 

Klucz publiczny:

PGP 

Odcisk klucza: 8A17 5650 9D28 9E0F 298C E535 36D0 1B75 1E06 A32B