Oprogramowanie na zamówienie - nasza oferta


SYSTEM IDEALNIE DOPASOWANY

  

Tworzymy aplikacje uzupełniające funkcjonalność biznesowych systemów informatycznych: call/contact centers, finansowo-księgowych, systemów do zarządzania urządzeniami komunikacyjnymi i telemetrycznymi, itp. Nasze rozwiązania integrujemy z systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie klienta. Zapewniamy także niezbędną bazę sprzętową.

  

Nasze aplikacje są precyzyjną odpowiedzią na wymagania funkcjonalne, które klient stawia swoim systemom, a których systemy te w wersji bazowej nie są w stanie spełnić.

 

PRODUKTY I TECHNOLOGIA

 

Dostarczamy aplikacje desktopowe, webowe i mobilne, współpracujące z wieloma rodzajami baz danych. Projektujemy, wdrażamy i dostarczamy:

  • aplikacje desktopowe dla Windows
  • aplikacje www w technologii ASP .NET MVC
  • aplikacje mobilne dla Android i Windows Store

Pracujemy w oparciu o profesjonalne narzędzia i komponenty gwarantujące estetykę, funkcjonalność i wydajność rozwiązania:

  • narzędzia programistyczne: Microsoft Visual Studio, Eclipse
  • bazy danych: MSSQL, Oracle, PostgreSQL

 

PROGRAMIŚCI BLISKO EKSPERTÓW

 

Nasi programiści działają w ścisłej współpracy z fachowcami z pozostałych działów firmy - źródłem wiedzy eksperckiej w różnych obszarach IT. Dzięki temu dysponują szerszym spojrzeniem na obszar biznesowy i technologiczny, którego dotyczy projekt. Służą też konstruktywnym doradztwem i wsparciem koncepcyjnym przy opracowywaniu jego założeń technicznych i funkcjonalnych.

 

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

  

Powodzenie projektu informatycznego zależy nie tylko od fachowej wiedzy programistycznej, ale także od efektywnego zarządzania.

Preferujemy i rekomendujemy podejście AGILE - tzw. metody zwinne (posiadamy certyfikaty Certified Scrum Master i Certified Scrus Product Owner). Pracujemy także według metod klasycznych pod kierownictwem certyfikowanych menedżerów projektów (Project Management Professional).

 

Projekt dzielimy na pojedyncze odcinki produkcyjne, w ramach których wytwarzane są konkretne funkcjonalności. Umożliwia to bieżącą weryfikację efektów w odniesieniu do założeń projektowych, oraz sukcesywne wdrażanie kolejnych funkcjonalności bez oczekiwania na zakończenie całego projektu.

 


 

Kontakt: software@andra.com.pl