Payment Factory - automatyzacja obsługi płatności


Payment Factory to rozwiązanie dla firm współpracujących z wieloma bankami lub dokonujących dużej liczby rozliczeń.

Payment Factory automatyzuje i centralizuje obsługę płatności oraz komunikację między bankami a firmą. System oparty jest na komponentach firmy Omikron oraz naszych własnych rozwiązaniach uzupełniających.

Payment Factory zapewnia dwustronną łączność z bankami przy wykorzystaniu protokołu MCFT lub standardu EBICS oraz w oparciu o SWIFT, Web Services, FTP, szyfrowany email, etc.

 

Pobierz ulotkę

 


  

W ramach rozwiązania Payment Factory opracowaliśmy następujące segmenty:

  

PAYMENT CONVERTER

 

Oprogramowanie pozwalające na konwersję płatności pomiędzy popularnymi formatami. Płatności generowane w jednym pliku z systemu finansowo-księgowego są rozdzielane, a następnie konwertowane do formatów wymaganych przez poszczególne banki.

  

UNIVERSAL BANK TRANSFER

  

Rozwiązanie do automatycznego pobierania wyciągów bankowych z wybranych banków. Komunikacja, zależnie od standardu określonego przez bank, odbywa się poprzez szyfrowany email (X.509, PGP), Web Services lub sFTP.

  

TRANSACTION EXPLORER

 

 Zaawansowany analizator transakcji z wyciągów bankowych, programowalny przy użyciu edytora graficznego. Umożliwia automatyczną klasyfikację transakcji według zasad określonych przez klienta, a także unifikację formatu wyciągów z różnych banków. Analiza transakcji może obejmować porównanie z wzorcem (wyrażenia regularne) oraz porównanie z danymi w zewnętrznych bazach danych (listą kontraktów, listą klientów itp.).

  


 

Przeczytaj opis wdrożenia

Dowiedz się więcej: software@andra.com.pl