TeleKonsola - aplikacja komunikacyjna wizualizująca stan linii i usprawniająca pracę dyspozytora


TeleKonsola to rozwiązanie z rodziny CTI (Computer Telephony Integration), współpracujące z systemami telekomunikacyjnymi. TeleKonsola umożliwia dyspozytorom sprawne zarządzanie ruchem telefonicznym poprzez:

 • Aktywne monitorowanie statusu wybranych linii i kolejek
 • Sprawne wybieranie numerów i przełączanie się pomiędzy liniami
 • Dostęp do historii połączeń terminali operatorskich

  

TeleKonsola ANDRA

TeleKonsola ANDRA

 

Obejrzyj film

  


 

KOMPONENTY APLIKACJI

 

Książka telefoniczna

 • Centralny serwer książki telefonicznej, pobierający dane numerów z centrali i udostępniający je do TeleKonsoli.
 • Możliwość przystosowania do innych systemów (np. LDAP).
 • Własna książka telefoniczna dyspozytorów.
 • Szybkie wybieranie numeru.
 • Rozpoznawanie rozmów przychodzących.
 • Priorytetyzacja rozmówców.

 

TeleKonsola - książka telefoniczna

TeleKonsola - książka telefoniczna

 

Kolejka połączeń

 • Wizualizacja bieżących połączeń oraz ich statusów: aktywne, dzwoniące, zawieszone, przetransferowane.
 • Współpraca z książką telefoniczną.
 • Priorytetyzacja rozmówców na podstawie książki telefonicznej i podglądu linii.
 • Funkcja odbierania, kończenia, zawieszania i odwieszania połączeń.
 • Szybkie przełączanie się pomiędzy liniami - automatyczne zawieszanie aktywnej rozmowy przy wybraniu innej.
 • Agregacja kolejek z wielu aparatów - umożliwia szybkie przełączanie się między rozmówcami.

 

TeleKonsola - kolejka połączeń

TeleKonsola - kolejka połączeń

 

Historia połączeń

 • Wizualizacja historii połączeń przychodzących i wychodzących wraz z ich statusami (przychodzące nieodebrane, przychodzące odebrane, wychodzące nieodebrane, wychodzące odebrane).
 • Obsługa połączeń transferowanych - pokazanie danych rozmówców, którzy odebrali połączenie w imieniu abonenta.
 • Agregacja historii z wielu linii telefonicznych.
 • Szybkie oddzwanianie.
 • Grupowanie historii według daty połączenia.
 • Konfigurowalna liczba przechowywanych połączeń.
 • Wyszukiwanie połączeń.

   

 TeleKonsola - historia połączeń

 TeleKonsola - historia połączeń

  

Podgląd linii

 • Konfigurowalny (dodawanie, usuwanie, edycja) przez operatora.
 • Współpraca z książką telefoniczną.
 • Wizualizacja stanu wybranych terminali: wolny, zajęty, dzwoniący, zawieszony.
 • Możliwość włączenia się w rozmowę.
 • Dwie wielkości kafelków - podgląd dużej liczby linii lub podgląd ze szczegółami.

 

TeleKonsola - podgląd linii

 TeleKonsola - podgląd linii

  

Konfigurowalny interfejs użytkownika

 • Możliwość dowolnego rozmieszczenia elementów (dokowanie).
 • Własne profile operatorów zawierające zapisane układy.
 • Szybki powrót do podstawowego układu.

 

System praw dostępu

 • Logowanie do TeleKonsoli weryfikowane przez serwer CIS.
 • Profile operatorów umożliwiające dostęp tylko do podglądu wybranych numerów.
 • Możliwy dostęp w trybie tylko do odczytu.

 


 

ARCHITEKTURA SYSTEMU [dla systemów komunikacyjnych Avaya]

 

TeleKonsola została zbudowana w oparciu o platformę Microsoft.NET i pracuje na komputerach wyposażonych w system Windows.

Komunikacja z systemem centralowym odbywa się przez autorski komponent middleware zwany Console Information Server (CIS). Oprogramowanie to łączy się z centralą przez AES (Avaya Enablement Services) używając interfejsu JTAPI.

Wielowątkowa architektura rozwiązania pozwala na centralne zainstalowanie serwera CIS do obsługi wielu konsoli oraz innego oprogramowania ANDRA realizującego funkcje z zakresu CTI.

  

TeleKonsola - architektura rozwiązania [pdf]

TeleKonsola - karta informacyjna [pdf]

 


 

Więcej informacji: software@andra.com.pl