11/03/2009

Avaya Communication Manager Branch Edition (CMBE)

Platforma komunikacyjna dla firm o rozproszonej strukturze geograficznej

 

 

Avaya Communication Manager Branch Edition (CMBE - poprzednio Distributed Office) to rozwiązanie oferujące szereg funkcjonalności w zakresie komunikacji między oddziałami firmy. Jako platforma bazująca na rozwiązaniach SIP, jest ona łatwo skalowalna, dzięki czemu elastycznie dopasowuje się do potrzeb przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze oddziałów.

 

Zaawansowane aplikacje, takie jak presence (status) oraz instant messaging (komunikatory), mogą być dzięki niej wdrażane dla każdego oddziału, co pozwala na pełniejsze sprostanie oczekiwaniom klientów w zakresie komunikacji. Dodatkowo, funkcje mobilności wspierają pracowników w ich zadaniach, zapewniając efektywną komunikację niezależnie od lokalizacji. Aby ograniczyć zapotrzebowanie na szkolenie pracowników korzystających z systemu, CMBE oferuje przyjazny interfejs użytkownika. Zintegrowane systemy poczty głosowej i zapowiedzi słownych dodatkowo zwiększają dostępność systemu dla klientów oraz produktywność pracowników.

 

Architektura SIP umożliwia proste skalowanie rozwiązania nawet dla bardzo dużej liczby oddziałów, natomiast stosowanie prekonfigurowanych modułów upraszcza i skraca instalację. Intuicyjny, centralny system zarządzania umożliwia dodatkowo zmniejszenie czasu poświęcanego na konfigurację, aktualizacje oprogramowania oraz wprowadzanie zmian w systemie.

 

Szczegóły rozwiązania

Communication Manager Branch Edition jest centralnie zarządzaną, bazującą na rozwiązaniach SIP platformą komunikacyjną, która dostarcza bogaty zestaw zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych dla wszystkich oddziałów firmy:
• Poczta głosowa
• Integracja z centralną pocztą głosową
• Zapowiedzi słowne
• Instant messaging (komunikatory)
• Presence (status)
• IP Softphone z możliwością integracji z Microsoft Office Communicator
• Wspólny plan numeracyjny
• Rozwiązania mobilne
• Synchronizacja telefonów stacjonarnych i przenośnych
CMBE współpracuje z wieloma rodzinami aparatów telefonicznych Avaya (łącznie z aparatami IP, SIP, analogowymi oraz rozwiązaniami bezprzewodowymi Wi-Fi i IP DECT), jak również z aparatami innych producentów.

 

Szybkie wdrożenie, prosta skalowalność

CMBE umożliwia szybkie uruchamianie łączności w nowych lokalizacjach, bez potrzeby angażowania na miejscu wykwalifikowanych pracowników technicznych.
• Możliwość stosowania prekonfigurowanych profili dla grup oraz użytkowników. Możliwość tworzenia własnych profili w prosty sposób, przy pomocy narzędzia Profile Assistant, dostępnego poprzez www.
• Proces zamawiania umożliwiający dostarczenie wstępnie skonfigurowanych modułów dla nowych lokalizacji.
• Rozwiązanie dostępne dla różnych wielkości lokalizacji. Dzięki wykorzystaniu SIP, wdrożenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

 

Centralne zarządzanie

CMBE oferuje narzędzia do centralnego zarządzania, dostępne poprzez www, co znacznie ułatwia monitoring i zarządzaniu systemem, umożliwia redukcję kosztów i oszczędność czasu administratora systemu. Intuicyjny interfejs umożliwia podgląd, zarządzanie i aktualizację systemów w biurach zdalnych. Aktualizacje w poszczególnych lokalizacjach, jak również dla całego systemu, mogą być wykonywane automatycznie.
System umożliwia konfigurację wyposażeń końcowych, planu numeracyjnego, kodów dostępu do funkcji, zapowiedzi słownych, ścieżek przekierowań, grup użytkowników, skrzynek poczty głosowej, instant messaging, łączy sąsiedzkich SIP, aktualizacji oprogramowania, parametrów SNMP oraz parametrów systemowych.

 

Intuicyjne zarządzanie lokalne

Aby zapwenić możliwość zarządzania lokalnego, CMBE oferuje oprogramowanie Distributed Office Local Manager.
• Szybkie przeprowadzenie wdrożenia dzięki wykorzystaniu kreatorów, pomoc przy instalacji i modyfikacji szablonów.
• Administracja poczty głosowej, zapowiedzi słownych i parametrów systemowych.
• Konfiguracja łaczy sąsiedzkich, routingu SIP, kodów dostępu do funkcji, planu numeracji i ścieżek przekierowań.
• Synchronizacja z centralnym systemem zarządzania.
 

Zewnętrzne aplikacje

Aby zapewnić konkurencyjność w prowadzeniu działalności, CMBE dostarcza otwarty interfejs do rozwiązań dostarczanych przez partnerów Avaya, co umożliwia zintegrowanie rozwiązań komunikacyjnych z aplikacjami biznesowymi. Rozwiązanie CTI, wbudowane w CMBE, umożliwia integrację z takimi produktami jak Microsoft Office Communicator, Goldmine czy ACT. Rozwiązania łączności bezprzewodowej w budynkach czy nagrywanie połączeń to przykłady innych systemów, z którymi CMBE może się integrować.

 

Wykorzystanie SIP

Systemy komunikacyjne mogą być łatwiej wdrażane dzięki wykorzystaniu architektury SIP. Moduły CMBE mogą być połączone między sobą z wykorzystaniem prywatnej sieci SIP lub przyłączone do lokalizacji centralnej. Skalowalność uzyskujemy przez dodawanie kolejnych modułów w lokalizacjach, bez potrzeby dodawania jakiegokolwiek sprzętu w lokalizacji centralnej. Dodatkowo, lokalne zarządzanie połączeniami umożliwia optymalizację wykorzystania sieci WAN.