05/05/2010

Moduł MultiCash - płatności SEPA

 

Płatności SEPA zostały wprowadzone przez Unię Europejską. Celem tej inicjatywy jest utworzenie jednolitego rynku usług płatniczych. Europejskie polecenie przelewu (European Credit Transfer) i europejskie polecenie zapłaty (European Direct Debit) są realizowane zarówno za pomocą MultiCash /Classic i @WEB/, jak i MultiCash Transfer /Classic i @WEB/. W ten sposób możliwe jest przetworzenie transakcji wykonanej w każdym kraju strefy Euro oraz w krajach UE nie należących do tej strefy, na tych samych zasadach jak dla narodowych poleceń przelewu i poleceń zapłaty. Standardowe procedury utworzono w oparciu o format XML ISO 20022.

 


  

Dowiedz się więcej: ebs@andra.com.pl