21/05/2008

Routery IP firmy Sarian Systems Ltd.

 

 

SARIAN SYSTEMS LTD. - O FIRMIE

Sarian Systems Ltd jest czołowym brytyjskim producentem przewodowych i bezprzewodowych routerów IP przeznaczonych dla aplikacji typu „Mission Critical”, takich jak ATM, POSy czy systemy loteryjne. Rozwiązania SARIAN zapewniają wykorzystanie zarówno technologii przewodowych, takich jak PSTN, ISDN iADSL, jak i bezprzewodowych GSM generacji 2G (GPRS), 2.5G (EDGE) czy 3G (UMTS i HSDPA).

Rozwiązania SARIAN wykorzystywane są w ponad 40 krajach świata, również przez firmy z grupy tzw. „blue chips”, takie jak American Express, Travelex, BP Oil, British Telecom, Ingenico Fortronic, GTech, T-Mobile czy czołowe kompanie telekomunikacyjne.

 

UŻYTKOWNICY
Routery SARIAN użytkowane jest przez szeroką grupę przedsiębiorstw handlowych FMCG, takich jak BP Oil, SPAR, ALDI, RiverIsland. Zyskały one popularność dzięki prostocie obsługi, niskim kosztom instalacji i utrzymania sieci.

 

BRANŻA FINANSOWA
W branży finansowej routery SARIAN wykorzystywane są zarówno w aplikacjach korzystających z łączy przewodowych, jak i radiowych.
Główną zaletą rozwiązań SARIAN w takich systemach jest obsługa wciąż powszechnie wykorzystywanych w branży protokołów takich jak X.25, przy zachowaniu wysokiej niezawodności oraz elastyczności charakterystycznej dla rozwiązań mobilnych.

 

LOTERIE
Routery SARIAN są szeroko stosowane przez operatorów systemów loteryjnych. W aplikacjach takich główną zaletą jest możliwość stworzenia sieci terminali bez konieczności sięgania po łącza przewodowe, oraz szerokie portfolio obsługiwanych protokołów.

 

TELEMETRIA
Rozwiązania SARIAN zaprojektowane zostały z myślą o wsparciu rozproszonych systemów telemetrycznych lub agregacji danych w aplikacjach, w których fizyczny dostęp do lokalizacji punktów systemu jest utrudniony. Umożliwia to tworzenie efektywnych kosztowo i niezawodnych systemów zarządzanych centralnie, sprawdzonych w takich rozwiązaniach jak telematyka drogowa, nadzór meteorologiczny,monitoring stacji bazowych sieci komórkowych czy wspomaganie gospodarki wodnej.
Routery SARIAN zapewniają kompatybilność z szeroką gamą wyposażenia telemetrycznego, zapewniając możliwość zdalnej obsługi sieci. Intuicyjny w obsłudze mechanizm Sarian Telemetry Kit umożliwia również obsługę alertów przesyłanych na adresy email lub jako SMS, również w formule predefiniowanych scenariuszy.

 

ZDALNY DOSTĘP
Rozwiązania zdalnego dostępu oparte na sprzęcie SARIAN wykorzystują możliwości zdalnego dostępu do/z węzłów sieci tam, gdzie wcześniej było to niemożliwe lub utrudnione. Rozwiązania SARIAN zapewniają możliwość błyskawicznego podłączenia do korporacyjnych centrów IT w oddalonych lokalizacjach.

 

ROZWIĄZANIA BACKUPOWE
Dzięki implementacji najnowocześniejszych usług bezprzewodowych typu UMTS/HSDPA, rozwiązania SARIAN zapewniają możliwość budowy sieci IT o wydajności i jakości porównywalnej z sieciami przewodowymi. Umożliwia to podniesienie bezpieczeństwa sieci, gdy obsługa HSDPA zapewnia łącze rezerwowe wobec ADSL.
Bogactwo funkcjonalności zapewnia utrzymanie konwergentnych usług typu VoIP, transmisja wideo, obsługa transakcji terminali POS, itp., w przypadku awarii łączy podstawowych, bez utraty szybkości i jakości komunikacji.
Elastyczna architektura routerów SARIAN umożliwia prostą integrację z aktualnie wykorzystywanymi rozwiązaniami łączy podstawowych.

 


 

OFERTA:

Sarian DR6000 - Router ADSL 2/2+ z opcjami EDGE, HSDPA, PSTN, ISDN 

Sarian ER4110 - Router EDGE

Sarian ER4420 - Router EDGE z opcjami ISDN lub PSTN

Sarian HR4420 - Router 3G HSDPA, switch 4xEth

Sarian HR4110 - Router 3G HSDPA

Sarian MR4110 - Router GPRS

Sarian MW3520 - Router ISDN/ADSL