Bankowość i finanse dla przedsiębiorstw i administracji


JAK POMAGAMY?

 • Ułatwiamy grupom kapitałowym centralizację operacji płatniczych przy zachowaniu decyzji na poziomie lokalnym
 • Firmom posiadającym sieci oddziałów pomagamy całościowo zarządzać płynnością
 • Umożliwiamy firmom korzystanie z usług bankowości elektronicznej oferowanych przez wszystkie banki działające w Polsce, przy użyciu jednego środowiska informatycznego
 • Dostarczamy scentralizowane rozwiązania do prowadzenia rozliczeń z wieloma bankami zagranicznymi - na bazie światowych, europejskich, krajowych, a nawet specyficznych dla jednego banku formatów i protokołów komunikacyjnych
 • Stwarzamy firmom szanse obniżenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa operacji bankowych
 • Ujednolicamy procesy przygotowania, zatwierdzania i realizowania różnorodnych operacji finansowych (przelewy, polecenia zapłaty, akredytywy itp.)
 • Umożliwiamy automatyzację wykonywania operacji bankowych

CO DOSTARCZAMY?

 • Ochronę przed mnożeniem inwestycji i wydatków operacyjnych na różnorodne rozwiązania rozliczeniowe
 • Metody redukcji kosztów operacyjnych rozliczeń z kontrahentami oraz kosztów finansowych wynikających z błędów i pomyłek
 • Najlepsze praktyki i standardy wprowadzające pełną przejrzystość procesów rozliczeniowych w firmach i grupach kapitałowych
 • Rozwiązania automatyzujące proces kojarzenia wyciągów bankowych z dokumentami finansowymi i handlowymi
 • Narzędzia do kompleksowego zarządzania rozproszonymi aktywami finansowymi i gotówką
 • Systemy oszczędzające czas i wysiłek potrzebny do realizacji procesów rozliczeniowych i nadzoru nad nimi
 • Sposoby udostępniania zestawów informacji na temat bieżącej pozycji gotówkowej i finansowej firmy
 • Produkty umożliwiające realizowanie transakcji wprost z aplikacji biznesowych (Straight-Through Processing)
 • Zaawansowane rozwiązania elektronicznego podpisywania elektronicznych dokumentów i zleceń płatniczych z wykorzystaniem serwerów podpisu elektronicznego
 • Rozwiązania zapewniające ciągłość biznesową i bezpieczeństwo danych, eliminujące negatywne konsekwencje utraty dostępu do krytycznych zasobów

 Nasza oferta: bankowość elektroniczna dla banków i korporacji [pdf]

  


 

PRODUKTY / ROZWIĄZANIA:

   

MultiCash Transfer - zautomatyzowana wymiana danych: systemy ERP-banki więcej

MultiCash WebEdition i Mobile - rozwiązania dla urządzeń mobilnych więcej

MultiCash@Web - intranetowe rozwiązanie dla MultiCash więcej

UBIQCash - integracja systemów ERP z systemami transferu płatności międzynarodowych więcej

Payment Factory - zautomatyzowane centrum płatnicze więcej

Cashmanagement, Cash-Pooling - zarządzanie płynnością, analiza wolnych środków, optymalizacja odsetkowa, konsolidacja środków więcej 

High Availability Solutions - zapewnienie ciągłości biznesowej poprzez replikację danych więcej 

Wsparcie posprzedażowe - helpdesk, szkolenia, outsourcing usług serwisowych więcej