Systemy elektronicznej obsługi klienta banku dla instytucji finansowych


JAK POMAGAMY?

 • Pomagamy instytucjom finansowym we wdrażaniu najnowszych standardów w dziedzinie bankowości elektronicznej.
 • Rozszerzamy możliwości działających w bankach systemów bankowości elektronicznej o nowe usługi, protokoły i formaty.
 • Umożliwiamy bankom pozyskiwanie klientów korporacyjnych mających najwyższe wymagania w dziedzinie rozliczeń masowych.
 • Wdrażamy rozwiązania automatyzujące i obniżające koszty operacyjne związane z transakcjami płatniczymi.
 • Umożliwiamy bankom obsługę klientów korporacyjnych o specyficznych wymaganiach w dziedzinie rozliczeń krajowych i międzynarodowych.
 • Bankom, biurom maklerskim i innym instytucjom finansowym umożliwiamy skonsolidowane zarządzanie aktywami i płynnością ich klientów.

CO DOSTARCZAMY?

 • Systemy internetowej i klasycznej bankowości elektronicznej dla obsługi podmiotów korporacyjnych.
 • Platformy do procesowania płatności krajowych i międzynarodowych, w tym płatności masowych, obniżające koszty operacyjne.
 • Moduły rozszerzające funkcjonalność istniejących elektronicznych kanałów obsługi klienta o nowe standardy, w tym m.in. płatności SEPA oraz standard komunikacyjny EBICS.
 • Zaawansowane rozwiązania elektronicznego podpisywania zleceń płatniczych za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Rozwiązania gwarantujące stabilne prowadzenie działalności bankowej.

 Nasza oferta: bankowość elektroniczna dla banków i korporacji [pdf]

  


 

PRODUKTY / ROZWIĄZANIA:

   

MultiCash - elektroniczna bankowość korporacyjna, wprowadzanie i wysyłanie płatności, obsługa krajowych i międzynarodowych formatów płatniczych więcej

MultiCash@Web - intranetowe rozwiązanie dla MultiCash więcej

MultiCash Transfer - zautomatyzowana wymiana danych: systemy ERP-banki więcej

MultiCash WebEdition i Mobile - rozwiązania dla urządzeń mobilnych więcej

UBIQCash - integracja systemów ERP z systemami transferu płatności międzynarodowych więcej

Platforma Komunikacyjna Omikron - kompleksowe rozwiązanie zarządzanie wielokanałową bankowością elektroniczną więcej

MultiCash@Sign - zdalna autoryzacja w MultiCash, podpis rozproszony dla klientów korporacyjnych więcej

MultiCash@SmartOffice - bankowość internetowa więcej

Software Distribution Server - dystrybucja nowych wersji oprogramowania systemu MultiCash więcej

EBICS - otwarty europejski standard komunikacji internetowej dla klientów korporacyjnych, wspierający podpis rozproszony więcej

Cashmanagement, Cash-Pooling, TMS - zarządzanie płynnością, analiza wolnych środków, optymalizacja odsetkowa, konsolidacja środków więcej

High Availability Solutions - zapewnienie ciągłości biznesowej poprzez replikację danych więcej

ANDWIN - informacyjne wspomaganie klienta nt. stanu wolnych środków więcej

Wsparcie posprzedażowe - helpdesk, szkolenia, outsourcing usług serwisowych więcej