Ochrona i kontrola dostępu do informacji


JAK POMAGAMY?

 • Umożliwiamy firmom wielopoziomową ochronę dostępu do ważnych danych.
 • Wdrażamy rozwiązania techniczne konieczne do stworzenia kancelarii tajnej.
 • Sprawiamy, że każda próba dostępu do danych zostaje zarejestrowana w sposób trwały i nieusuwalny – nawet dla administratorów.
 • Skutecznie chronimy firmy przed skutkami kradzieży lub utraty nośników zawierających poufne dane.
 • Zapewniamy ochronę danych przesyłanych w firmowych sieciach – lokalnych i rozległych.
 • Umożliwiamy wygodny, a jednocześnie bardzo bezpieczny zdalny dostęp do zasobów informacji i aplikacji dostępnych w firmowej sieci.

CO DOSTARCZAMY?

 • Wdrażamy systemy uwierzytelniania oparte m.in. na loginach, hasłach, tokenach, kartach i czynnikach biometrycznych.
 • Budujemy katalogi opisujące szczegółowo uprawnienia użytkowników i minimalne wymogi dostępowe zasobów.
 • Uruchamiamy i integrujemy mechanizmy jednokrotnego logowania, samoobsługowego resetowania haseł itp.
 • Wdrażamy systemy szyfrowania danych na dyskach i podczas transportu w sieciach SAN, LAN, MAN i WAN.
 • Budujemy niezawodne systemy zdalnego dostępu i bezpieczne tunele sieciowe między lokalizacjami (IPsec VPN).
 • Tworzymy bezpieczne systemy zdalnego dostępu do aplikacji oraz zasobów sieci firmowej.
 • Umożliwiamy trwałe rejestrowanie każdej próby dostępu do zasobów serwerowych.

  

Oferta - Pamięci masowe i archiwizacja danych [pdf]