Dla bankowości - uzgodnienia (reconciliation)

Narzędzia wspierające kontrolę operacyjną w bankach

Kontrola operacyjna to jedno z zadań działów operacyjnych (back-office), bez którego bank nie mógłby prawidłowo zarządzać ryzykiem. Do zadań kontroli operacyjnej należą, między innymi, uzgodnienia przepływów gotówki (cash reconciliation), rachunków nostro, różnego rodzaju kont wewnętrznych, wypłat w bankomatach, jak również uzgodnienia rozliczeń papierów wartościowych (securities reconciliation) oraz potwierdzenia prawidłowości zawartych transakcji (confirmation matching).

Celem nadrzędnym kontroli operacyjnej jest efektywne i terminowe przetwarzanie płatności i transakcji rynków walutowych. Przetwarzanie danych w wielu aplikacjach oraz równoczesne zapewnienie ich zgodności, a także zachowanie wysokiej jakości działania operacyjnego banku, wymaga jednak ogromnych nakładów organizacyjnych.

 

Reconciliation – aplikacje automatyzujące uzgadnianie danych operacyjnych i transakcyjnych

Niezależnie od skali działania banku, profilu jego klientów i struktury organizacyjnej, rozwiązanie sprawdzi się w działach back-office banków, które:

  • dokonują rozliczeń płatności na kontach nostro,
  • księgują operacje na rynku walutowym, pieniężnym, papierów wartościowych,
  • odpowiadają za rozliczenie i potwierdzenie transakcji z klientami banku.

Broadridge PROactive™ - zautomatyzowana kontrola w obszarze ryzyka operacyjnego

 

logo Broadridge

 

Rozwiązania PROactive™ firmy Broadridge umożliwiają wdrożenie w pełni zautomatyzowanej kontroli w całym obszarze ryzyka operacyjnego przy zapewnieniu wysokiej dokładności wyników. Modułowa budowa narzędzi z rodziny PROactive™ umożliwia wdrożenie jednego z rozwiązań lub wykorzystanie całościowej koncepcji kontroli ryzyka operacyjnego opartego na PROactive™.

Przejrzysta prezentacja wyników uzgodnień, w łatwy sposób dostosowywana do typu odbiorcy, zapewnia efektywną kontrolę zarówno na poziomie kadry zarządczej, jak i pracowników operacyjnych.

Oprogramowanie PROactive™ wybrane zostało przez wiele organizacji - globalnych i lokalnych liderów w sektorze usług finansowych.


Napisz do nas: