User Experience: Unified Communications

Wielokanałowa komunikacja dla wszystkich pracowników, bez ograniczeń technologicznych i geograficznych

Systemy Unified Communications zapewniają wielokanałową łączność między wszystkimi pracownikami organizacji, niezależnie od ich lokalizacji, czy typu używanego przez nich urządzenia. Wielokanałowość oznacza możliwość komunikacji w formie rozmowy, wideokonferencji, e-maila, wiadomości tekstowych, komunikatorów, wideoczatów – w dowolnej formie, także pracy grupowej, zależnie od potrzeby chwili.

UC integruje wszystkie narzędzia komunikacyjne w jeden spójny system, umożliwiając korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności i zasobów wszystkim użytkownikom, z dowolnej lokalizacji, poprzez ujednolicony, przyjazny interfejs.

 

Dla dużych organizacji i małych firm

Systemy klasy SMB, w realiach naszego regionu przeznaczone do obsługi maksymalnie ok. 200 użytkowników, to proste i ekonomiczne systemy biurowe. Potencjał techniczny daje oczywiście możliwość obsługi większej liczby użytkowników (nawet do 2000). Znajdują zastosowanie tam, gdzie funkcje związane z niezawodnością (reliability) są istotne, ale nie krytyczne.

Systemy klasy Enterprise przeznaczone są dla większych organizacji i mogą obsługiwać do kilkunastu tysięcy użytkowników. Oferują zaawansowane funkcje zabezpieczeń i niezawodności.

 

Rozwiązania Unified Communications oferują zestaw uniwersalnych funkcjonalności, niezależnie od skali systemu:

  • Aplikacje realizujące funkcje wielokanałowej komunikacji, np. softphone na PC i urządzenia mobilne, obsługujący również wideo oraz wiadomości tekstowe i informacje o obecności (chat&presence). Wszystkie usługi dostępne są pod jednym numerem.
  • Aplikacje do pracy grupowej (collaboration), umożliwiające komunikację audio-wideo, współdzielenie materiałów źródłowych i prezentowanie treści.
  • Systemy kierowania połączeń, zapewniające maksymalnie szybki kontakt z właściwą osobą, a tym samym szybką reakcję, poprzez precyzyjne kierowanie połączenia według wcześniej zdefiniowanych parametrów.
  • Możliwość taryfikacji połaczeń.
  • Mechanizmy szyfrowania i uwierzytelniania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa danych i chroniące przed nieautoryzowanym dostępem.

Systemy klasy Enterprise mogą być dodatkowo wyposażone w zaawansowane aplikacje zapewniające stabilność i niezawodność działania systemu oraz rozwiązania służące prewencji zakłóceń łączności.

Oba rodzaje systemów mogą być uzupełnione o funkcje nagrywania rozmów i aplikacje do zaawansowanego kierowania połączeń (IVR) oraz systemy call/contact center.

 

Specjalizowane aplikacje na zamówienie

Nasze autorskie aplikacje optymalizują lub uzupełniają funkcjonalności systemu komunikacyjnego. Oferują funkcje niedostępne w standardzie, np. narzędzia wspierające pracę operatorów/dyspozytorów, czy usprawniające proces powiadamiania w sytuacjach nagłych lub awaryjnych.


Napisz do nas: