Fit out - biura pod klucz

Fit out - biura pod klucz

Dostosowujemy powierzchnie biurowe do potrzeb najemców w zakresie instalacji teletechnicznych, elektrycznych, automatyki budynkowej i aranżacji. Tworzymy środowisko pracy dokładnie spełniające wymagania w zakresie infrastruktury technicznej, gotowe do wprowadzenia się i rozpoczęcia pracy.

Pracujemy na etapie gotowego shell&core oraz przy modernizacji biur na potrzeby nowych najemców - w dużych obiektach biurowych, na wydzielonych powierzchniach, a także w obiektach niestandardowych, np. objętych ochroną konserwatora zabytków.

Kompleksowe inwestycje pod klucz

Powierzchnie w stanie deweloperskim wyposażamy w komplet instalacji budynkowych:

  • teletechnicznych,
  • elektrycznych,
  • HVAC
  • automatyki BMS.

Wykonujemy prace aranżacyjne:

  • systemy ścian działowych,
  • sufity podwieszane i podłogi podniesione,
  • prace wykończeniowe.

W efekcie klient otrzymuje powierzchnię biurową wyposażoną w pełną infrastrukturę techniczną, uporządkowaną i estetyczną, gotową do użytkowania.

 

Zaprojektuj i zbuduj

Wykonujemy kompleksowe, skoordynowane projekty wszystkich instalacji, w powiązaniu z projektem aranżacji. Kontrola nad koncepcją instalacji od wczesnych etapów gwarantuje, że całość projektu jest spójna i wykonalna w ramach standardów technicznych obiektu i oczekiwań najemcy.

Projekty techniczne opracowujemy z uwzględnieniem konkretnych założeń budżetowych. Dzięki temu proponujemy rozwiązania optymalne jakościowo i funkcjonalnie w ramach dostępnych środków. Eliminujemy ryzyko późniejszych korekt budżetu.

Zapewniamy klientowi komfort scentralizowanej odpowiedzialności jednego wykonawcy za kwestie projektowe oraz realizacyjne.

 

Value engineering

Projekty zewnętrzne weryfikujemy pod kątem możliwości realizacyjnych, np. zgodności ze standardami technicznymi i specyfiką obiektu.

Konfrontujemy oczekiwania techniczne i funkcjonalne z wysokością zaplanowanego budżetu. Doradzamy jak zoptymalizować projekt, by w ramach dostępnych środków uzyskać maksymalną jakość i jak najdokładniej zrealizować oczekiwania funkcjonalne.

Proponujemy korekty pozwalające zapewnić łatwiejszą obsługę techniczną w trakcie eksploatacji i ułatwić ewentualną rozbudowę instalacji w przyszłości.


Napisz do nas: