Wdrożenie zaawansowanego systemu telekomunikacyjnego dla przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego [2008, 2012]


Dla jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego firma ANDRA zrealizowała wdrożenie obejmujące:

  • opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej nowego systemu telekomunikacyjnego,
  • dostawę komponentów systemu,
  • instalację i uruchomienie systemu telekomunikacyjnego obsługującego 4500 numerów wewnętrznych w 5 lokalizacjach, z uwzględnieniem łączności telefonicznej dla abonentów dołowych.

Dotychczas eksploatowany przez Klienta system telekomunikacyjny nie spełniał w pełni wymagań duplikacji sterowania i zasilania oraz wymagał rozbudowy istniejącej infrastruktury kabli magistralnych (duplikacji dróg połączeniowych) w celu zapewnienia łączności telefonicznej abonentom dołowym w rejonach szybów wydobywczych.

 

Głównym kryterium wyboru koncepcji systemu były postawione przez Klienta wymagania w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa oraz polskie normy i przepisy (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów) obowiązujące w zakładach górniczych. 

 

ANDRA zaprojektowała i wdrożyła system telekomunikacyjny w oparciu o platformę sprzętową i programową Avaya Communication Manager (ACM). Dla potrzeb systemu telekomunikacyjnego, na bazie istniejącej infrastruktury SDH i kabli magistralnych zbudowane zostały wydzielone sieci: kontrolna i głosowa. Wydzielona sieć zbudowana została z pięciu węzłów. Wszystkie połączenia pomiędzy węzłami wydzielonej sieci zostały zduplikowane. Jako urządzeń transmisyjnych użyto przełączników sieciowych Avaya™ C363 z aktywnym modułem routingu w warstwie trzeciej. W każdym węźle zainstalowane zostały dwa przełączniki połączone ze sobą, tworząc stack. 

 

W głównym węźle systemu zainstalowano parę serwerów komunikacyjnych Avaya Media Server (AMS) 8710, stanowiącą centralny moduł sterowania systemem telekomunikacyjnym. W pozostałych węzłach wydzielonej sieci zainstalowano Avaya Media Server (AMS) 8500 jako serwery zapasowe Enterprise Survivable Server (ESS), które w przypadku awarii serwerów głównych mogą przejąć sterowanie systemem telekomunikacyjnym. Dodatkowo, w przypadku odcięcia dróg połączeniowych pomiędzy węzłami wydzielonej sieci, serwer zapasowy S8500 ESS może sterować łącznością w węźle. 

 

System telekomunikacyjny zbudowany został z 7 modułów Port Network (PN), opartych na Avaya G650 Media Gateway (AMG), o łącznej pojemności 4500 numerów wewnętrznych. W węźle głównym i jednym z węzłów lokalnych zainstalowane zostały po 2 PN, w pozostałych węzłach po jednym PN. W celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa transmisji głosu pomiędzy węzłami wydzielonej sieci, w każdym PN zainstalowano zdublowane karty kompresji i transmisji VoIP Media Resource. 

 

W każdym węźle urządzenia systemu telekomunikacyjnego zasilone zostały ze źródła napięcia DC - 48V podawanego z siłowni telekomunikacyjnych firmy Benning. Każdy moduł AMG G650 wyposażono w dwa redundantne uniwersalne zasilacze. W każdym węźle napięcie AC ~230V podawane jest do siłowni telekomunikacyjnej z dwóch niezależnych obwodów zasilania. W przypadku zaniku zasilania AC ~230V w węźle głównym, urządzenia systemu ACM zasilone zostaną z baterii akumulatorów o czasie podtrzymania 3 h oraz z agregatu prądowego. W pozostałych węzłach w przypadku awarii zasilania AC ~230V urządzenia systemu ACM zasilane będą z baterii akumulatorów o czasie podtrzymania 12 h.

 

Zaprojektowany i wdrożony przez firmę Andra system telekomunikacyjny otrzymał dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w zakładach górniczych.