Dane rejestrowe

ANDRA sp. z o.o.

ul. Pryzmaty 6/8

02-226 Warszawa

 

NIP: 522-00-00-499

Regon: 008203398

BDO: 000021536

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

nr KRS: 0000128727

Kapitał zakładowy: 450 000 PLN

 

Rachunki bankowe:

PLN  08 1140 2105 0000 4917 5600 1001

USD  51 1140 2105 0000 4917 5600 1003

EUR  24 1140 2105 0000 4917 5600 1004

 

SWIFT: BREXPLPWWA4