Poligeneracja

Poligeneracja to jednoczesne, skojarzone wytwarzanie kilku rodzajów energii  [prąd, ciepło, chłód] we własnej stacji energetycznej

Największą część energii przemysł zużywa do napędu silników elektrycznych, wykorzystywanych w procesach technologicznych (w tym w procesie chłodzenia). Odpowiedzią na niedobór energii elektrycznej i energochłonność procesu produkcji chłodu jest wytwarzanie mediów (prądu, ciepła, chłodu i pary) we własnych stacjach energetycznych wyposażonych w agregaty absorpcyjne.

Wytwarzanie energii w skojarzeniu (poligeneracja) polega na jednoczesnym wytwarzaniu kilku rodzajów energii w postaci prądu, ciepła, chłodu lub pary i jest procesem najbardziej efektywnym. Dzięki temu przedsiębiorstwo w znaczącym stopniu uniezależnia się od zewnętrznych dostawców mediów i uwalnia środki, które może wykorzystać do innych celów.

 

poligeneracja - schemat

 

Poligeneracja w stopniu znacząco większym niż wytwarzanie energii tradycyjnymi metodami wykorzystuje energię zawartą w paliwie pierwotnym. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30% wyższa niż przy oddzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w kotłowni.

 

Trójgeneracja: poligeneracja w obiektach nieprzemysłowych

Duże zapotrzebowanie na energię i chłód występuje także w obiektach niezwiązanych bezpośrednio z przemysłem, np. szpitalach czy biurowcach, które zazwyczaj są klimatyzowane. Tutaj także można zastosować system poligeneracji (w tym przypadku trójgeneracji) i wykorzystać nadwyżki ciepła do produkcji chłodu.

Agregaty absorpcyjne używane w tym procesie świetnie sprawdzają się w długookresowej, nawet 20-letniej eksploatacji. Zastosowanie układów absorpcyjnych przynosi więc korzyść zarówno w wymiarze ekonomicznym, redukując nakłady na energię elektryczną, jak i ekologicznym, zmniejszając zużycie węgla i emisję szkodliwych substancji będących efektem jego spalania.

 

Poligeneracja: oszczędność, nowoczesność, ekologia

  • Obniżamy ogólny koszt energii elektrycznej dzięki jej częściowemu wytwarzaniu we własnym zakresie.
  • Uzyskujemy znaczące oszczędności w sezonie zwiększonego zapotrzebowania na produkcję chłodu.
  • Ograniczamy emisję szkodliwych substancji będących efektem spalania.
  • Systemy poligeneracyjne oparte na urządzeniach absorpcyjnych są alternatywą dla rozwiązań sprężarkowych zasilanych energią elektryczną.
  • Rozwiązania oparte na agregatach sprężarkowych są mniej perspektywiczne ze względu na przepisy środowiskowe mające na celu redukcję wykorzystania freonu. Technologie absorpcyjne to nowoczesne i rozwojowe rozwiązania oferujące nowe, szerokie możliwości zastosowań.

 

Projekt, wdrożenie, wsparcie techniczne i serwis

  • Pracujemy w systemie „zaprojektuj-zbuduj” lub na podstawie projektów otrzymanych od inwestora.
  • Dostarczamy kompletne instalacje złożone z agregatu kogeneracyjnego, agregatu absorpcyjnego, wieży chłodniczej, wytwornicy pary, systemów automatyki oraz instalacji wyprowadzających media.
  • Warunki gwarancji są elastyczne i zależnie od oczekiwań klienta mogą obejmować dłuższy lub krótszy okres dla całości lub poszczególnych komponentów systemu.
  • Zapewniamy fachowy serwis, doradztwo i wsparcie techniczne.

Napisz do nas: