Dla przemysłu, produkcji i wytwórstwa

Systemy chłodzenia linii technologicznych

Układy maszyn i urządzeń, realizujące procesy produkcyjne i przetwórcze, wymagają zastosowania lub zachowania określonych temperatur narzędzi produkcyjnych. Projektujemy i instalujemy systemy chłodzenia, które zapewniają utrzymanie właściwych zakresów temperaturowych dla poszczególnych linii technologicznych i ich sekcji. Ma to szczególne znaczenie dla zaawansowanych technik produkcyjnych, w których warunki procesu produkcyjnego determinują jakość produktu końcowego.

 

Przemysłowe węzły chłodu dla zakładów produkcyjnych

Budujemy maszynownie chłodnicze, które wytwarzają chłód na potrzeby linii technologicznych, ogólnych potrzeb zakładu oraz instalacji HVAC. Modernizujemy istniejące węzły chłodu i zapewniamy dla nich wsparcie techniczne w bieżącym utrzymaniu, aby uzyskać jak największą efektywność energetyczną i redukcję kosztów eksploatacji.

 

Wykorzystanie odpadowej energii cieplnej z procesów technologicznych

Projektujemy i instalujemy systemy odzysku ciepła pozwalające wykorzystać ciepło powstające w procesach technologicznych i produkcyjnych, które w innym przypadku zostałoby bezpowrotnie utracone. W ten sposób poprawiamy bilans energetyczny zakładu i pomagamy obniżyć koszty procesów produkcyjnych oraz bieżącej eksploatacji obiektu.

 

Systemy wentylacji i utrzymania temperatury w halach produkcyjnych

Procesy produkcyjne realizowane w halach generują duże ilości ciepła, które kumuluje się w obiekcie, powodując nadmierny wzrost temperatury wewnątrz hali. Takie zjawisko ma negatywny wpływ zarówno na efektywność procesów produkcyjnych, jak i komfort pracy załogi. Instalujemy wydajne systemy wentylacji, które dostarczają świeże powietrze do hali i poprawiają jego jakość. System wentylacyjny zapewnia odprowadzenie nadmiaru ciepła z hali i dzięki temu utrzymanie optymalnych warunków dla realizowanych procesów oraz poprawę warunków pracy.

 

Industry 4.0: infrastruktura sieciowa dla środowisk przemysłowych, integracja IT i OT

Stabilna i efektywna komunikacja między wszystkimi elementami systemu produkcyjnego determinuje wydajność realizowanych procesów. Infrastruktura komunikacyjna powinna zapewniać skuteczną, bezprzerwową wymianę danych pomiędzy obszarem IT i OT. Specjalizowane rozwiązania do zastosowań w przemyśle pozwalają stworzyć infrastrukturę, która zapewni efektywną i stabilną komunikację opartą na protokole IP w wymagającym środowisku, w którym istnieje wysokie ryzyko zakłóceń transmisji, fizycznych uszkodzeń, a także występują niekorzystne warunki środowiskowe.

Budujemy infrastrukturę komunikacyjną, która zapewnia bezprzerwową wymianę danych w ramach całego systemu produkcyjnego. W ten sposób redukujemy ryzyko przestojów technologicznych i zapewniamy możliwość efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym w sposób zintegrowany dla obszaru operacyjnego i informatycznego.