Dla przemysłu, produkcji i wytwórstwa

Systemy chłodzenia linii technologicznych

Układy maszyn i urządzeń, realizujące procesy produkcyjne i przetwórcze, wymagają zastosowania lub zachowania określonych temperatur narzędzi produkcyjnych. Projektujemy i instalujemy systemy chłodzenia sprężarkowego i absorpcyjnego, które zapewniają utrzymanie właściwych zakresów temperaturowych dla poszczególnych linii technologicznych i ich sekcji. Ma to szczególne znaczenie dla zaawansowanych technik produkcyjnych, w których warunki procesu produkcyjnego determinują jakość produktu końcowego.

 

Przemysłowe węzły chłodu dla zakładów produkcyjnych

Budujemy sprężarkowe i absorpcyjne maszynownie chłodnicze, które wytwarzają chłód na potrzeby linii technologicznych, ogólnych potrzeb zakładu oraz instalacji HVAC. Modernizujemy istniejące węzły chłodu i zapewniamy dla nich wsparcie techniczne w bieżącym utrzymaniu, aby uzyskać jak największą efektywność energetyczną i redukcję kosztów eksploatacji.

 

Wykorzystanie odpadowej energii cieplnej z procesów technologicznych

Projektujemy i instalujemy systemy odzysku ciepła, pozwalające wykorzystać ciepło odnawialne lub powstające w procesach produkcyjnych. Ciepło to, niewykorzystane, zostałoby bezpowrotnie utracone. Nasze rozwiązania pozwalają wytworzyć z niego ciepło użytkowe lub chłód. W ten sposób poprawiamy bilans energetyczny zakładu i pomagamy obniżyć koszty procesów produkcyjnych oraz bieżącej eksploatacji obiektu.

 

Systemy wentylacji i utrzymania temperatury w halach produkcyjnych

Procesy produkcyjne realizowane w halach generują duże ilości ciepła, które kumuluje się w obiekcie, powodując nadmierny wzrost temperatury wewnątrz hali. Takie zjawisko ma negatywny wpływ zarówno na efektywność procesów produkcyjnych, jak i komfort pracy załogi. Instalujemy wydajne systemy wentylacji, które dostarczają świeże powietrze do hali i poprawiają jego jakość. System wentylacyjny zapewnia odprowadzenie nadmiaru ciepła z hali i dzięki temu utrzymanie optymalnych warunków dla realizowanych procesów oraz poprawę warunków pracy.

 

Industry 4.0: infrastruktura sieciowa dla środowisk przemysłowych, integracja IT i OT

Stabilna i efektywna komunikacja między wszystkimi elementami systemu produkcyjnego determinuje wydajność realizowanych procesów. Infrastruktura komunikacyjna powinna zapewniać skuteczną, bezprzerwową wymianę danych pomiędzy obszarem IT i OT. Specjalizowane rozwiązania do zastosowań w przemyśle pozwalają stworzyć infrastrukturę, która zapewni efektywną i stabilną komunikację opartą na protokole IP w wymagającym środowisku, w którym istnieje wysokie ryzyko zakłóceń transmisji, fizycznych uszkodzeń, a także występują niekorzystne warunki środowiskowe.

Budujemy infrastrukturę komunikacyjną, która zapewnia bezprzerwową wymianę danych w ramach całego systemu produkcyjnego. W ten sposób redukujemy ryzyko przestojów technologicznych i zapewniamy możliwość efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym w sposób zintegrowany dla obszaru operacyjnego i informatycznego.