MultiCash - Aplikacja bankowa

MultiCash logo

 

Platforma komunikacyjna firmy Omikron jest kompleksowym rozwiązaniem bankowości elektronicznej dla wszystkich segmentów klientów. Jest uniwersalnym wielokanałowym środowiskiem, wspierającym każdego rodzaju usługi bankowe w elektronicznych kanałach dostępu.

Platforma komunikacyjna Omikron dzięki budowie modułowej jest skalowalna i zapewnia możliwość oferowania zarówno bankowości online, jak i rozwiązań offline. Może być zawężana lub rozbudowywana o dodatkowe funkcjonalności oraz poziom implementacji w środowisku bankowym. Wykorzystywanie otwartych standardów komunikacyjnych (np. EBICS) otwiera rozwiązanie na współpracę nie tylko z produktami firmy Omikron, ale i oprogramowaniem firm trzecich.

 

Obsługiwane typy komunikatów:

  • Lokalne krajowe i zagraniczne polecenia przelewu dla prawie 20 krajów
  • Międzynarodowe formaty płatnicze i informacyjne w standardzie SWIFT MTxxx
  • Międzynarodowe formaty płatnicze i informacyjne w standardzie ISO 20022
  • Obrót papierami wartościowymi na podstawie komunikatów SWIFT
  • Transakcje na podstawie komunikatów SWIFT
  • Kursy walut
  • Notowania papierów wartościowych
  • Komunikaty swobodne

 

Szczególnym ułatwieniem dla zarządzania scentralizowaną platformą komunikacyjną, wykorzystywaną do obsługi klientów grup bankowych, jest opcjonalny interfejs webowy.


Napisz do nas: