MultiCash - Aplikacja klientowska

MultiCash logo

MultiCash jest programem przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw i instytucji, korzystających z usług jednego lub wielu banków (także w kilku krajach), oczekujących z jednej strony wsparcia ich często skomplikowanych struktur i ścieżek decyzyjnych, z drugiej zaś pewnego dostępu do aktualnych danych, szybkiego ich przetwarzania w standardowych formatach, oraz efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania środkami płatniczymi (Cash Management).

 

Wielobankowość

MultiCash integruje wiele metod (protokołów) transmisji danych finansowych oraz jednolity, spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa podpis elektroniczny. Funkcja ta nazywana jest Menedżerem Przesyłek i stanowi centralną instancję systemu do zarządzania i uwierzytelniania komunikacji z bankami oraz autoryzacji plików z poleceniami.

 

Obsługa zróżnicowanych kanałów dostępu i modułowa budowa

MultiCash integruje różnorodne kanały dostępu do banków, wykorzystując protokoły standardowe oraz własne protokoły banków lub grup bankowych.

MultiCash umożliwia jednoczesną pracę z interfejsem klasycznym dla Windows oraz interfejsem przeglądarkowym – moduł MultiCash@Web jest dedykowany dla przedsiębiorstw, które chcą zachować możliwość zarządzania finansami w swoim własnym środowisku pracy, ale jednocześnie chcą korzystać z efektywności nowych technologii webowych i mobilnych.

Dzięki modułowej budowie systemu, klient/bank otrzymuje rozwiązanie obejmujące takie funkcjonalności, jakie aktualnie chce wykorzystywać. Prosta wersja zapewniająca komunikację z bankami z wykorzystaniem modułu MCFT może zostać rozbudowana o moduły rozmaitych typów lokalnych i międzynarodowych płatności, zaawansowanego cash management, obsługi papierów wartościowych (custody), operacji dokumentowych (akredytywy, gwarancje), itp. Wszystkie moduły należą do jednej rodziny produktów i są w pełni jednorodne w warstwie funkcjonalnej i obsługowej.

 

Najważniejsze cechy wszystkich modułów płatniczych systemu MultiCash:

  • Wykorzystanie wszystkich specyficznych poleceń danego kraju: np. w Polsce, obok zwykłych poleceń przelewu, poleceń strukturyzowanych (np. składki ZUS, należności podatkowe), specjalnych trybów realizacji  (np. SORBNET), poleceń zapłaty (w tym np. płatność GOBI), itd.
  • Różne opcje procesowania płatnościami: polecenia pojedyncze, okresowe, predefiniowane (szablony). 
  • Wprowadzanie danych z pobieraniem z baz pomocniczych (np. z kartoteki kontrahentów), minimalizujące nakład pracy.
  • Kategoryzacja płatności (płatności poufne, np. wynagrodzenia) ograniczająca dostęp do informacji. 
  • Elastyczne interfejsy dla importu i eksportu danych. 

W każdym z tych przypadków, odpowiednio do formatu, dla optymalizacji Straight-Through-Processing (STP) dokonywana jest walidacja danych przed przyjęciem danych np. z systemu ERP, czy też przed wysyłką do banków.

Każdy z modułów oferowany jest w języku lokalnym (np. polskim) oraz w językach angielskim i niemieckim. Z uwagi na powiązanie interfejsu językowego z użytkownikiem oprogramowania, zmiana języka w czasie pracy nie przysparza żadnych trudności.


Napisz do nas: