Systemy komunikacyjne

Wielokanałowa komunikacja dla wszystkich pracowników, bez ograniczeń technologicznych i geograficznych

 

Zapewniamy wielokanałową łączność między wszystkimi pracownikami, niezależnie od ich lokalizacji czy typu używanego przez nich urządzenia. Wielokanałowość oznacza możliwość komunikacji w formie rozmowy, wideokonferencji, e-maila, wiadomości tekstowych, komunikatorów, wideoczatów – w dowolnej formie, także pracy grupowej, zależnie od potrzeby chwili.

Integrujemy wszystkie narzędzia komunikacyjne w jeden spójny system, niezależnie od liczby użytkowników i skali rozwiązania. Umożliwiamy korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności i zasobów wszystkim użytkownikom, z dowolnej lokalizacji, poprzez ujednolicony, przyjazny interfejs.

 

Nasze rozwiązania oferują zestaw uniwersalnych funkcjonalności:

  • aplikacje realizujące funkcje wielokanałowej komunikacji, dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych, obsługujący również wideo oraz wiadomości tekstowe i informacje o obecności (chat&presence). Wszystkie usługi dostępne są pod jednym numerem,
  • aplikacje do pracy grupowej, umożliwiające komunikację audio-wideo, współdzielenie materiałów źródłowych i prezentowanie treści,
  • systemy kierowania połączeń, zapewniające maksymalnie szybki kontakt z właściwą osobą, a tym samym szybką reakcję, poprzez precyzyjne kierowanie połączenia według wcześniej zdefiniowanych parametrów,
  • mechanizmy szyfrowania i uwierzytelniania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa danych i chroniące przed nieautoryzowanym dostępem,

oraz mogą być doposażone o:

  • zaawansowane aplikacje zapewniające stabilność i niezawodność działania,
  • rozwiązania służące prewencji zakłóceń łączności,
  • funkcje nagrywania rozmów
  • IVR
  • systemy call/contact center.

 


Napisz do nas: