Instalacje budynkowe

Instalacje budynkowe

Projektujemy i budujemy systemy tworzące techniczną infrastrukturę środowiska pracy w obiektach biurowych, komercyjnych i użyteczności publicznej oraz na ich wydzielonych powierzchniach - zarówno na etapie shell&core, jak aranżacji.

Zapewniamy bezpieczeństwo techniczne i bezprzerwowe zasilanie, tworzymy bazę dla budowy systemów komunikacji i wymiany danych. Integrujemy wszystkie systemy budynkowe, umożliwiając scentralizowane zarządzanie infrastrukturą obiektu, poprawę jego bezpieczeństwa i funkcjonalności, oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Techniczne systemy bezpieczeństwa

Dostarczamy rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa obiektów oraz znajdujących się w nich osób i mienia. Projektujemy i instalujemy systemy, które zabezpieczają obiekt przed dostępem osób niepowołanych, sygnalizują niebezpieczeństwa związane z wystąpieniem pożaru, ułatwiają sprawną ewakuację z zagrożonych stref oraz akcję ratowniczą, a także zapewniają stały monitoring stanu technicznego obiektu i zachodzących w nim zdarzeń:

  • systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
  • systemy wczesnej detekcji pożaru (systemy zasysające)
  • systemy oddymiania pożarowego
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  • systemy kontroli dostępu (SKD), w tym systemy rejestracji czasu pracy (RCP)
  • systemy parkingowe
  • systemy kontroli wjazdu/wyjazdu
  • telewizja dozorowa/monitoring wizyjny (CCTV)

 

Systemy automatyki budynkowej - Building Management Systems (BMS)

Wdrażamy systemy automatyki budynkowej, które umożliwiają efektywne, scentralizowane zarządzanie wszystkimi instalacjami technicznymi funkcjonującymi w obiekcie. Budujemy rozwiązania, które automatyzują sterowanie poszczególnymi systemami i optymalizują ich działanie na bazie bieżącej diagnostyki i monitoringu funkcjonowania. Systemy bezpieczeństwa, HVAC oraz instalacje elektryczne i energetyczne są zarządzane i sterowane z poziomu jednego zintegrowanego systemu, który dodatkowo zapewnia przyjazną, graficzną prezentację wszystkich stanów technicznych obiektu.

Zastosowanie rozwiązań typu BMS redukuje koszty eksploatacji obiektu, przede wszystkim poprzez kontrolę zużycia mediów i inteligentne sterowanie, a jednocześnie maksymalizuje jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

 

Systemy okablowania strukturalnego

Projektujemy i instalujemy systemy okablowania strukturalnego, będące podstawowym elementem infrastruktury teleinformatycznej obiektów. Tworzymy kompletną infrastrukturę pasywną umożliwiającą stabilną, bezprzerwową komunikację między wszystkimi systemami technicznymi budynku oraz budowę sieci wymiany danych.

Bazujemy na certyfikowanych systemach i komponentach, które gwarantują wysoki standard jakościowy i funkcjonalny, i są objęte długoletnią gwarancją. Projektujemy instalacje spójne technologicznie, w ramach konkretnego projektu oparte w całości na rozwiązaniach jednego producenta. W ten sposób uzyskujemy najwyższe parametry wydajnościowe i jakościowe systemu, i zapewniamy możliwość jego certyfikacji.

Realizujemy projekty, w których występują szczególne wymagania dotyczące np. architektury systemu, gęstości punktów dystrybucyjnych lub estetyki wykonania i uporządkowania instalacji kablowej.

 

Instalacje elektryczne i systemy zasilania

Projektujemy i budujemy instalacje zapewniające stabilne, bezprzerwowe zasilanie energią elektryczną obiektów lub ich wydzielonych części, na etapie shell&core i fit-out. Opracowujemy kompleksową koncepcję zasilania obejmującą system rozdziału energii oraz system zasilania gwarantowanego i awaryjnego (agregaty prądotwórcze i zasilacze UPS).

Wykonujemy specjalistyczne, wydzielone systemy zasilania dla serwerowni i centrów danych.

Optymalizujemy gotowe projekty instalacji elektrycznych pod kątem potencjalnych oszczędności, przy zachowaniu norm branżowych i pewności zasilania. Modernizujemy istniejące układy zasilania, zwiększając ich efektywność i bezpieczeństwo oraz dostosowując je do aktualnych przepisów i norm technicznych.

Wyposażamy obiekty w nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego wraz z centralami monitorowania.


Napisz do nas: