Serwerownie i centra danych

Serwerownie i centra danych

Dane i systemy przedsiębiorstwa są, oprócz ludzi, jego najcenniejszym zasobem. Pomieszczenia, w których zasoby te są przechowywane, powinny być zaprojektowane, wykonane i wyposażone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i efektywne działanie kluczowych komponentów infrastruktury IT.

Projektujemy, dostarczamy i instalujemy pełną infrastrukturę bezpiecznych, funkcjonalnych serwerowni i centrów danych w obiektach biurowych i użyteczności publicznej.

Doradzamy na etapie shell&core

Doradzamy jak wybrać optymalną lokalizację pomieszczenia serwerowni. Wskazujemy miejsca, w których niekorzystny wpływ środowiska zewnętrznego na mikroklimat serwerowni jest najmniejszy lub najłatwiejszy do zneutralizowania. Uwzględniamy lokalizację ciągów wod-kan, tak aby zminimalizować ryzyko zalania lub kolizji instalacji. Weryfikujemy propozycję lokalizacji pod kątem spełnienia wymagań technicznych i konstrukcyjnych, od których zależy możliwość zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, wykonania wszystkich niezbędnych instalacji i dostarczenia określonych wyposażeń.

 

Adaptujemy pomieszczenia w funkcjonujących obiektach

Dostosowujemy pomieszczenia przeznaczone na serwerownię lub centrum danych do potrzeb technicznych związanych z zaplanowaną funkcją. Wykonujemy przebudowy i adaptacje pomieszczeń, tak aby spełniały one warunki umożliwiające instalację wszystkich wyposażeń i systemów. Dbamy o dobór atestowanych materiałów budowlanych i wykończeniowych.

 

Projektujemy wszystkie instalacje tak, aby tworzyły spójną i funkcjonalną całość

Systemy w serwerowni muszą ze sobą bezkolizyjnie współistnieć i efektywnie współdziałać, tak aby środowisko techniczne, które tworzą, było bezpieczne i właściwie spełniało swoje funkcje. Projekt serwerowni powinien być wykonany w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem wszystkich instalacji i wyposażeń, warunków technicznych, oraz ich wzajemnych korelacji funkcjonalnych i przestrzennych.

Przemyślany, kompleksowy projekt serwerowni gwarantuje nie tylko poprawne działanie systemów, lecz także znaczną redukcję kosztu materiałów, instalacji i późniejszego utrzymania.

 

Wyposażamy pomieszczenia serwerowni we wszystkie instalacje, systemy i komponenty gwarantujące bezpieczeństwo i efektywną pracę:

 • Podłogi techniczne
 • Otwarte systemy szaf RACK
 • Systemy zabudowy w technologii zimnych lub gorących korytarzy
 • Systemy tras kablowych
 • Okablowanie strukturalne
 • Systemy zasilania, w tym zasilania awaryjnego i rozwiązania PDU
 • Systemy chłodzenia: systemy klimatyzacji precyzyjnej i systemy typu split
 • Systemy wczesnego ostrzegania, detekcji i sygnalizacji pożaru
 • Systemy gaszenia gazem
 • Systemy bezpieczeństwa: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, detekcji zalania
 • Systemy monitoringu parametrów środowiskowych

Napisz do nas: