Urządzenia i układy sprężarkowe

Sprężarkowe układy chłodnicze produkują ciepło lub chłód na potrzeby obiektów i procesów technologicznych, w których konieczne jest utrzymanie określonego zakresu temperatury, aby zapewnić optymalne warunki pracy.

 

Dla kogo?

Zakłady produkcyjne, przetwórstwo, przemysł spożywczy - układy sprężarkowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie realizowane są procesy technologiczne, w których wydziela się ciepło, i które wymagają chłodzenia.

Budownictwo kubaturowe: galerie handlowe, obiekty przemysłowe, biurowce, obiekty użyteczności publicznej, data centers. We wszystkich tych obiektach sprężarkowe układy chłodzenia realizują cel, jakim jest zapewnienie optymalnej temperatury – czy to do pracy, czy do efektywnej produkcji.

 

Oszczędność poprzez odpowiednią konfigurację układu

Standardowo w skład sprężarkowego układu chłodniczego wchodzą: agregat sprężarkowy, układ pompowy, rurociągi, układ automatyki/sterowania i odbiornik ciepła lub chłodu.

Projektując układy chłodnicze, należy przede wszystkim skoncentrować się na konfiguracji systemu, aby maksymalnie wykorzystać energię. W tym celu doposaża się instalacje w takie elementy, jak freecooling, układy odzysku ciepła, układy pompowe ze zmienną wydajnością, czy układy automatyki pozwalające na prowadzenie procesu chodzenia z jak największą efektywnością.

 

Układ sprężarkowy czy absorpcyjny?

Istnieją okoliczności, w których zastosowanie układu absorpcyjnego jest technicznie niewykonalne. Jeśli nie dysponujemy wystarczającą ilością ciepła, np. nie występują procesy, w wyniku których powstaje ciepło o odpowiedniej jakości temperaturowej (egzergia), to niemożliwe staje się wyprodukowanie wody lodowej w układzie absorpcyjnym. Tym samym niemożliwe będzie uzyskanie efektu chłodzenia.

W takiej sytuacji korzystamy z urządzeń sprężarkowych zasilanych energią elektryczną i produkujemy wodę lodową o wymaganych parametrach. W ten sposób zapewniamy możliwość chłodzenia procesów, w których powstaje ciepło, jednak jego temperatura jest niewystarczająca, aby wykorzystać je do efektywnego chłodzenia za pomocą technologii absorpcyjnych.

 

Projekt techniczny w kontekście biznesowym

Proces projektowania i opracowania koncepcji układu chłodzenia rozpoczynamy od wizji lokalnej i dokładnego zapoznania się ze specyfiką działalności i procesów przebiegających w obiekcie. Efektem pracy ma być zaprojektowanie takiego układu, dzięki któremu osiągniemy:

  • obniżenie kosztów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
  • poprawienie efektywności procesów,
  • poprawę jakości produktów poprzez optymalizację warunków temperaturowych, w jakich proces się odbywa; często czynnik ten ma kluczowe znaczenie dla finalnych parametrów i jakości produktu.

 

Kompleksowe wsparcie

Zapewniamy wsparcie na etapie opracowania koncepcji, wdrożenia, eksploatacji i serwisu. Doradzamy jak zmodernizować układ i zoptymalizować jego efektywność. Gwarantujemy wsparcie posprzedażowe i serwis SLA 24/7 dla systemów każdej wielkości.


Napisz do nas: