Układy sprężarkowe

Sprężarkowe układy chłodnicze produkują ciepło lub chłód na potrzeby obiektów, w których konieczne jest utrzymanie określonego zakresu temperatury, aby zapewnić optymalne warunki pracy lub realizacji procesów technologicznych i produkcyjnych.

 

Dla kogo?

Zakłady produkcyjne, przetwórstwo, przemysł spożywczy - układy sprężarkowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie realizowane są procesy technologiczne, w których wydziela się ciepło, lub które wymagają grzania bądź chłodzenia.

Budownictwo kubaturowe: galerie handlowe, obiekty przemysłowe, biurowce, obiekty użyteczności publicznej, data centers. We wszystkich tych obiektach sprężarkowe układy chłodzenia realizują cel, jakim jest zapewnienie optymalnej temperatury – czy to do pracy, czy do efektywnej produkcji.

 

Oszczędność poprzez odzysk ciepła

Standardowo w skład sprężarkowego układu chłodniczego wchodzą: agregat sprężarkowy, układ pompowy, rurociągi, układ automatyki/sterowania i odbiornik ciepła lub chłodu.

Jeśli do powyższego zestawu dodamy ekonomizer (urządzenie zwiększające sprawność procesu grzania/chłodzenia przez agregat), to stworzymy układ odzysku ciepła powstającego w wyniku bieżącej eksploatacji obiektu lub realizacji procesów produkcyjno-technologicznych.

W ten sposób mamy możliwość odzyskania energii cieplnej, która bez takiego układu byłaby bezpowrotnie zmarnowana. Wykorzystując układ odzysku ciepła, zwiększamy efektywność energetyczną obiektu i procesów oraz oszczędzamy zasoby.

 

Układ sprężarkowy czy absorpcyjny?

Istnieją okoliczności, w których zastosowanie układu absorpcyjnego jest technicznie niewykonalne. Jeśli nie dysponujemy wystarczającą ilością ciepła, np. nie występują procesy, w wyniku których powstaje ciepło o odpowiedniej jakości temperaturowej (egzergia), to niemożliwe staje się wyprodukowanie wody lodowej w układzie absorpcyjnym. Tym samym niemożliwe będzie uzyskanie efektu chłodzenia.

W takiej sytuacji korzystamy z urządzeń sprężarkowych zasilanych energią elektryczną i produkujemy wodę lodową o wymaganych parametrach. W ten sposób zapewniamy możliwość chłodzenia procesów, w których powstaje ciepło, jednak jego temperatura jest niewystarczająca, aby wykorzystać je do efektywnego chłodzenia za pomocą technologii absorpcyjnych.

 

Projekt techniczny w kontekście biznesowym

Proces projektowania i opracowania koncepcji układu chłodzenia rozpoczynamy od wizji lokalnej i dokładnego zapoznania się ze specyfiką działalności i procesów przebiegających w obiekcie. Efektem pracy ma być zaprojektowanie takiego układu, dzięki któremu osiągniemy:

  • obniżenie kosztów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
  • poprawienie efektywności procesów,
  • poprawę jakości produktów poprzez optymalizację warunków temperaturowych, w jakich proces się odbywa; często czynnik ten ma kluczowe znaczenie dla finalnych parametrów i jakości produktu.

 

Kompleksowe wsparcie

Zapewniamy wsparcie na etapie opracowania koncepcji, wdrożenia, eksploatacji i serwisu. Doradzamy jak zmodernizować układ i zoptymalizować jego efektywność. Gwarantujemy wsparcie posprzedażowe i serwis SLA 24/7 dla systemów każdej wielkości.