Efektywna komunikacja (UC)

User Experience: efektywna, skalowalna, bezpieczna komunikacja bez ograniczeń technologicznych i geograficznych

Skuteczność działania firmy, zarówno w obszarze wewnętrznym, jak i w kontaktach z otoczeniem biznesowym, zależy bezpośrednio od efektywności komunikacji. Komunikacja odbywa się wielopoziomowo i wielokierunkowo: pomiędzy pracownikami na wszystkich szczeblach, rozproszonymi oddziałami, pomiędzy firmą a dostawcami, partnerami i klientami. Istotą większości procesów biznesowych jest wymiana informacji. Może ona przybierać formę głosową, tekstową, wideo, a także wymiany bądź współdzielenia danych.

Taka intensywność, wielokierunkowość i zróżnicowanie komunikacji wymaga rozwiązania gwarantującego, że cały proces będzie efektywny i komfortowy.

Odpowiedzią na opisane wyzwania funkcjonalne są rozwiązania User Experience, w tym przypadku Unified Communications – zaawansowane systemy komunikacyjne zapewniające skuteczną, stabilną, bezpieczną komunikację za pomocą wielu kanałów dostępu.

Systemy User Experience umożliwiają integrację całego systemu komunikacji firmy na jednej platformie. Jeden system oferuje pełną funkcjonalność komunikacji w dowolnie wybranej formie: głosowej, tekstowej i wideo.


Zasoby komunikacyjne dostępne na żądanie

Systemy komunikacyjne User Experience oparte są na technologii IP. Dzięki temu nie istnieje problem odległości pomiędzy użytkownikami, którzy mogą mieć dostęp do narzędzi i zasobów komunikacyjnych z praktycznie dowolnego miejsca i korzystać z nich miarę potrzeb.

Większa efektywność pracy

Aplikacje komunikacyjne, dostępne zarówno w wersji dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych, umożliwiają dostęp do systemu i jego zasobów (także w formie pracy grupowej) z dowolnego miejsca i urządzenia. Dzięki temu zwiększa się dostępność pracowników i możliwość wykonywania przez nich zadań, do których niezbędne jest korzystanie z funkcjonalności systemu komunikacyjnego.

Centralizacja: połączenie różnych usług komunikacyjnych

Dzięki integracji dwóch światów – telefonii stacjonarnej i mobilnej, użytkownik jest dostępny pod jednym numerem miejskim, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierze połączenie. Ma także dostęp do funkcji głosowych, wideo oraz danych, z jednego urządzenia.

Niższe koszty działalności dzięki eliminacji części podróży służbowych

Wysokiej jakości, stabilna wideokonferencja pozwala zredukować liczbę podróży służbowych, które byłyby niezbędne bez dostępu do tego rodzaju technologii.

Praca grupowa: sprawna wymiana informacji i szybsze decyzje

Pakiet rozwiązań do pracy grupowej umożliwia przyspieszenie i usprawnienie procesów biznesowych: konsultacji, współdzielenia źródeł i podejmowania decyzji. Praca grup i zespołów projektowych może przebiegać sprawnie bez konieczności odbywania podróży i koordynacji logistycznej.

Przyjazna komunikacja

Systemy UX zapewniają efektywną komunikację wideo, która realizuje najważniejszą funkcję kontaktu osobistego: pozwala widzieć rozmówcę. To zaś wpływa pozytywnie na interakcję i porozumienie.

Przyjazny interfejs użytkownika zachęca do wykorzystania rozbudowanych funkcji systemu.

System współpracuje z urządzeniami komunikacyjnymi wszelkiego typu, umożliwiając wykorzystanie telefonów stacjonarnych, komórek, tabletów, komputerów, terminali wideo oraz słuchawek i głośników.