Efektywna komunikacja z każdego miejsca i urządzenia

Efektywna, skalowalna, bezpieczna komunikacja bez ograniczeń technologicznych i geograficznych

Skuteczność działania firmy, zarówno w obszarze wewnętrznym, jak i w kontaktach z otoczeniem biznesowym, zależy bezpośrednio od efektywności komunikacji. Komunikacja odbywa się wielopoziomowo i wielokierunkowo: pomiędzy pracownikami na wszystkich szczeblach, rozproszonymi oddziałami, pomiędzy firmą a dostawcami, partnerami i klientami. Istotą większości procesów biznesowych jest wymiana informacji. Może ona przybierać formę głosową, tekstową, wideo, a także wymiany bądź współdzielenia danych.

Taka intensywność, wielokierunkowość i zróżnicowanie komunikacji wymaga rozwiązań gwarantujących, że cały proces będzie efektywny i komfortowy.

Nowoczesne systemy komunikacyjne zapewniają skuteczną, stabilną i bezpieczną komunikację za pomocą wielu kanałów dostępu. Umożliwiają integrację całego systemu komunikacji firmy na jednej platformie. Jeden system oferuje pełną funkcjonalność komunikacji w dowolnie wybranej formie: głosowej, tekstowej i wideo.


Zasoby komunikacyjne dostępne na żądanie

Systemy komunikacyjne oparte są na technologii IP. Dzięki temu nie istnieje problem odległości pomiędzy użytkownikami, którzy mogą mieć dostęp do narzędzi i zasobów komunikacyjnych z praktycznie dowolnego miejsca.

Większa efektywność pracy

Aplikacje komunikacyjne, dostępne zarówno w wersji dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych, umożliwiają dostęp do systemu i jego zasobów (także w formie pracy grupowej) z dowolnego miejsca i urządzenia. Dzięki temu zwiększa się dostępność pracowników i możliwość wykonywania przez nich zadań, do których niezbędne jest korzystanie z funkcjonalności systemu komunikacyjnego, w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Centralizacja: połączenie różnych usług komunikacyjnych

Dzięki integracji dwóch światów – telefonii stacjonarnej i mobilnej, użytkownik jest dostępny pod jednym numerem miejskim, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierze połączenie. Ma także dostęp do funkcji głosowych, wideo oraz danych, z jednego urządzenia.

Niższe koszty działalności dzięki eliminacji części podróży służbowych

Wysokiej jakości, stabilna wideokonferencja pozwala zredukować liczbę podróży służbowych, które byłyby niezbędne bez dostępu do tego rodzaju technologii.

Praca grupowa: sprawna wymiana informacji i szybsze decyzje

Pakiet rozwiązań do pracy grupowej przyspiesza i usprawnia procesy biznesowe: umożliwia grupie pracę na współdzielonych materiałach - zarówno lokalnie, jak zdalnie. Praca grup i zespołów projektowych może przebiegać sprawnie bez konieczności odbywania podróży i koordynacji logistycznej.

Przyjazna komunikacja

Komunikacja wideo realizuje najważniejszą funkcję kontaktu osobistego: pozwala widzieć rozmówcę. To zaś wpływa pozytywnie na interakcję i porozumienie.

Przyjazny interfejs użytkownika zachęca do korzystania z szerokiego wachlarza funkcji. System współpracuje z urządzeniami komunikacyjnymi wszelkiego typu, umożliwiając korzystanie z telefonów stacjonarnych, komórek, tabletów, komputerów, terminali wideo oraz słuchawek i głośników.

Wideokonferencja z obrazem i dźwiękiem najwyższej jakości

Łatwe w użytkowaniu, wszechstronne systemy wideokonferencyjne zapewniają komfort pracy zbliżony do spotkania na żywo. Kiedy rozmówców jest dobrze widać i słychać, łatwiej o koncentrację, skupienie i świeżość myśli, a w rezultacie - o efektywną pracę.

Rozwiązania typu whiteboard umożliwiają interaktywną pracę na materiałach. 

Dzięki automatyzacji ustawień parametrów sali nie trzeba sterować na bieżąco ich obsługą i można skupić się na meritum spotkania. Możliwe jest także bezobsługowe połączenie dwóch sal w jeden organizm wideokonferencyjny.