Oprogramowanie na zamówienie

Oprogramowanie na zamówienie

Tworzymy aplikacje uzupełniające funkcjonalność biznesowych systemów informatycznych: call/contact centers, finansowo-księgowych, systemów do zarządzania urządzeniami komunikacyjnymi i telemetrycznymi, itp.

Nasze rozwiązania integrujemy z systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie klienta. Zapewniamy także niezbędną bazę sprzętową.

Nasze aplikacje są precyzyjną odpowiedzią na wymagania funkcjonalne, które klient stawia swoim systemom, a których systemy te w wersji bazowej nie są w stanie spełnić.

Aplikacje webowe, desktopowe, mobilne

Dostarczamy aplikacje desktopowe, webowe i mobilne współpracujące z wieloma rodzajami baz danych. Projektujemy, wdrażamy i dostarczamy:

  • Aplikacje desktopowe dla Windows
  • Aplikacje www w technologii ASP .NET MVC
  • Aplikacje mobilne dla Android i Windows Store

Pracujemy w oparciu o profesjonalne narzędzia i komponenty gwarantujące estetykę, funkcjonalność i wydajność rozwiązania:

  • Narzędzia programistyczne: Microsoft Visual Studio, Eclipse
  • Bazy danych: MSSQL, Oracle, PostgreSQL

 

Programiści blisko ekspertów

Nasi programiści działają w ścisłej współpracy z fachowcami z pozostałych działów firmy – źródłem wiedzy eksperckiej w różnych obszarach IT. Dzięki temu dysponują szerszym spojrzeniem na obszar biznesowy i technologiczny, którego dotyczy projekt. Służą tez konstruktywnym doradztwem i wsparciem koncepcyjnym przy opracowywaniu założeń technicznych i funkcjonalnych.

 

Efektywne zarządzanie projektem

Powodzenie projektu informatycznego zależy nie tylko od fachowej wiedzy programistycznej, ale także od efektywnego zarządzania. Preferujemy i rekomendujemy podejście AGILE – tzw. metody zwinne (posiadamy certyfikaty Certified Scrum Master i Certified Scrum Product Owner). Pracujemy także według metod klasycznych pod kierownictwem certyfikowanych managerów projektów (Project Management Professional).

Projekt dzielimy na pojedyncze odcinki produkcyjne, w ramach których wytwarzane są konkretne funkcjonalności. Umożliwia to bieżącą weryfikację efektów w odniesieniu do założeń projektowych, oraz sukcesywne wdrażanie kolejnych funkcjonalności bez oczekiwania na zakończenie całego projektu.

 

Nasze projekty:

 

logo ami-GO

ami-GO - System do zarządzania zaawansowaną strukturą do zbierania odczytów z liczników energii elektrycznej, opartą na naszych urządzeniach comander. Aplikacja monitoruje dostępność urządzeń, resetuje urządzenia zawieszone, pobiera dane dotyczące dostępności sieci GSM, zdalnie aktualizuje firmware na modemach. System współpracuje z bazami danych Oracle i Microsoft SQL. Wielowątkowa architektura pozwala na wykonywanie ponad 60 000 kontroli na godzinę. Zebrane dane wizualizowane są przez graficzny interfejs użytkownika lub przeglądarkę internetową. Informacje mogą być publikowane do systemów zewnętrznych przy użyciu technologii Web Services. Interfejs dostępny jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim.


logo Payment Factory

Payment Factory - dla firm współpracujących z wieloma bankami lub dokonujących dużej liczby rozliczeń. Payment Factory automatyzuje i centralizuje obsługę płatności oraz komunikacje miedzy bankami a firmą. System oparty jest na komponentach firmy Omikron oraz własnych rozwiązaniach uzupełniających. Payment Factory zapewnia dwustronną łączność z bankami przy wykorzystaniu protokołu MCFT lub standardu EBICS, oraz w oparciu o SWIFT, Web Services, FTP, szyfrowany email, etc.


logo Skrypter

Skrypter - wspomaga pracę agentów call center. Oparty na technologii web MVC4, współpracuje z bazami danych MSSQL i Oracle. Aplikacja opracowana została w ścisłej współpracy z inżynierami naszego Zespołu Telekomunikacji. Jej głównym zadaniem jest optymalizacja pracy agentów call center poprzez dostarczenie im w zintegrowanej i usystematyzowanej formie wszelkich danych dotyczących klienta, wraz z personalizowanym skryptem rozmowy. Pozwala to na redukcję kosztów IT dzięki zastosowaniu technologii Web.


logo TeleKonsola

TeleKonsola - Konsola operatorska. Aplikacja komunikacyjna typu CTI, zaprojektowana z myślą o dużych zakładach przemysłowych. TeleKonsola usprawnia pracę dyspozytora, zapewniając możliwość sprawnego zarządzania ruchem telefonicznym. Oferuje funkcję aktywnego monitorowania statusu wybranych linii i kolejek, prostego i wygodnego wybieranie numerów i przełączania się pomiędzy liniami, oraz dostęp do historii połączeń terminali operatorskich. TeleKonsola zbudowana jest w oparciu o platformę Microsoft .NET i pracuje na komputerach wyposażonych w system Windows.


logo DiAlert

DiAlert - Automatyzacja procesu powiadamiania o akcjach ratowniczych. System przeznaczony dla zakładów, w których istnieją służby utrzymania ruchu i funkcja dyspozytora. DiAlert zapewnia możliwość szybkiej, sprawnej i skutecznej obsługi łączności w sytuacjach awaryjnych, w szczególności na potrzeby akcji ratowniczej. DiAlert powstał dzięki połączeniu znajomości specyfiki potrzeb komunikacyjnych zakładów, w których istnieje ryzyko wystąpienia nagłych sytuacji awaryjnych, oraz wiedzy i doświadczenia w obszarze rozwiązań telekomunikacyjnych.

 

Transaction Explorer - Zaawansowany analizator transakcji z wyciągów bankowych, programowalny przy użyciu edytora graficznego. Umożliwia automatyczną klasyfikację transakcji według zasad określonych przez klienta, a także unifikację formatu wyciągów z różnych banków. Analiza transakcji może obejmować porównanie z wzorcem (wyrażenia regularne) oraz porównanie z danymi w zewnętrznych bazach danych (lista kontraktów, lista klientów itp.).

 

Universal Bank Transfer - Rozwiązanie do automatycznego pobierania wyciągów bankowych z wybranych banków. Komunikacja, zależnie od standardu określonego przez bank, odbywa się poprzez szyfrowany email (X.509, PGP), Web Services lub sFTP.

 

Payment Converter - Oprogramowanie pozwalające na konwersję płatności pomiędzy popularnymi formatami. Płatności generowane w jednym pliku z systemu finansowo-księgowego są rozdzielane, a następnie konwertowane do formatów wymaganych przez poszczególne banki.


Napisz do nas: