Dla bankowości i finansów korporacyjnych

Bankowość elektroniczna dla wymagających klientów, zgodna z polskimi i europejskimi standardami

 

Tworzymy, dostarczamy i wdrażamy aplikacje, które uzupełniają istniejącą ofertę banków w zakresie bankowości elektronicznej (EBICS, SEPA XML, CGI). Dopasowujemy funkcjonalność systemów e-bankingu do potrzeb rynku i specyficznych wymagań klienta.

Nasze rozwiązania oparte są na produktach z rodziny MultiCash, które uzupełniamy o autorskie moduły aplikacyjne pisane na zamówienie  – zarówno dla klientów bankowych, jak i z sektora przedsiębiorstw.

Nasze aplikacje są zgodne z najnowszymi standardami, wymaganiami rynku oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora B&F. ANDRA jest uczestnikiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich i partnerem PCTA (Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych). Uczestniczymy w dyskusjach wpływających na kształt przyszłych regulacji prawnych. Inicjujemy grupy robocze, do których zapraszamy naszych klientów, aby wspólnie wypracować stanowisko wobec zmieniających się przepisów i uwzględnić konieczne wymogi formalne w projektowanych rozwiązaniach.

 

Dla banków:

  • Wdrażamy systemy do bankowości elektronicznej dla klientów z rozbudowaną strukturą wewnętrzną, wymagającą nieszablonowych rozwiązań.
  • Zapewniamy standaryzację rozwiązania na poziomie ponadnarodowym.
  • Integrujemy systemy finansowo-księgowe klientów ze środowiskiem informatycznym banku.
  • Projektujemy i wdrażamy rozwiązania optymalizujące współpracę banków i ich klientów korporacyjnych w obszarze płatności i rozliczeń. Ich podstawową funkcją jest automatyzacja procesów na styku bankowości elektronicznej i systemu finansowo-księgowego lub ERP.
  • Nasze rozwiązania są zgodne ze standardem komunikacyjnym EBICS. Oferują możliwość obsługi płatności w formatach zdefiniowanych dla rynku polskiego i innych krajów europejskich. Obsługują format XML nie tylko dla zleceń SEPA i wyciągów bankowych, ale również w innych  zgodnych z normą ISO 20022, takich jak CGI.
  • Wspólnie z bankami projektujemy, piszemy i wdrażamy interfejsy i konwertery na styku bankowości elektronicznej i bankowych systemów centralnych.

 

Dla korporacji:

  • Dla firm współpracujących z wieloma bankami, prowadzących dużą liczbę rachunków lub dokonujących dużej liczby rozliczeń - wdrażamy rozwiązania automatyzujące i centralizujące obsługę płatności. Automatyzacja przesyłania płatności między systemem ERP a bankiem, a także zaczytywania wyciągów, znacząco usprawnia zarządzanie płynnością i upraszcza księgowanie operacji.
  • Firmom i grupom firm posiadającym oddziały lub złożoną, zdecentralizowaną strukturę - dostarczamy rozwiązania upraszczające zlecanie płatności wewnątrz grupy pomiędzy jej poszczególnymi spółkami, obsługujące wewnętrzne pożyczki (naliczanie odsetek i wynikających z nich płatności).
  • Korporacjom o rozbudowanej strukturze i dużej liczbie przepływów finansowych – oferujemy narzędzia dostarczające raporty cykliczne i generowane ad hoc, ułatwiające efektywne zarządzanie finansami i ograniczające ryzyko.
  • Tworzymy aplikacje służące jako aktywne bazy danych, zintegrowane z systemami płatności, obsługujące m.in. gwarancje i polisy ubezpieczeniowe. Umożliwiają one digitalizację dokumentów i wspomagają zarządzanie, np. poprzez automatyczne wysyłanie informacji o zbliżających się terminach wygaśnięcia.