Układy odzysku ciepła

Energia odpadowa jako koszt procesu technologicznego

Wszystkie procesy technologiczne dla swojej realizacji wymagają zużycia energii – czy to w postaci ciepła, czy energii elektrycznej. Oba z tych rodzajów energii wytwarzane są w procesie spalania, ze źródeł energii pierwotnych pochodzących z nośników nieodnawialnych (gazów węglowodorowych, paliw kopalnych).

Procesy wytwarzania i przetwarzania energii na potrzeby procesów technologicznych obarczone są jednak relatywnie niską sprawnością. Oznacza to, że znacząca część energii zgromadzona w paliwie jest nieodwracalnie tracona. Tylko część energii zakupionej w paliwie jest w procesie przemysłowych utylizowana w sposób użyteczny. Znaczna jej część zostaje wydalona w postaci energii odpadowej i staje się składnikiem kosztu tego procesu.

 

Jak odzyskać energię i obniżyć koszt procesu?

Zawrócenie choćby niewielkiej części tej traconej energii i jej ponowne użycie na potrzeby dowolnego innego procesu lub technologii to metoda na pozyskanie najtańszego paliwa. Dla uzyskania tego efektu wykorzystuje się układy odzysku ciepła, pozwalające zwiększyć efektywność energetyczną zakładu i zredukować koszt kupowanej energii.

 

Układy odzysku ciepła – dla kogo?

Ciepło odzyskujemy z urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych i technologicznych (np. w hutach, w przemyśle spożywczym, serwerowniach), a także z samych urządzeń chłodniczych (w przypadku układów sprężarkowych).

W przypadku układów absorpcyjnych, w sytuacji gdy nie ma dostępnego wysokotemperaturowego źródła ciepła odpadowego, wykorzystujemy układ odzysku ciepła, aby pozyskać ciepło o odpowiednich parametrach, gwarantujących efektywne działanie układu absorpcyjnego.

 

Do czego wykorzystać odzyskane ciepło?

Odzyskane ciepło można wykorzystać np. do ogrzewania budynku, zapewnienia ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, i wszelkich innych procesów technologicznych, które wymagają ciepła o określonej temperaturze. Możliwość i opłacalność wykorzystania odzyskanego ciepła zależą od poziomu jego użyteczności energetycznej (egzergii). Wartość egzergii, a tym samym możliwość i opłacalność zastosowania układu odzysku ciepła, ustalamy w procesie profesjonalnej analizy.

 

Czy da się poprawić efektywność energetyczną mojego procesu?

Wykonujemy analizy możliwości zwiększenia efektywności energetycznej procesów technologicznych wskazanych przez klienta. Analiza jest bazą i podstawą do zaprojektowania efektywnego układu, ponieważ określa:

  • możliwość zastosowania technologii odzysku traconej energii,
  • możliwość wykorzystania pozyskanej energii w procesach technologicznych realizowanych w zakładzie (dla okresu zimowego i letniego),
  • wielkość niezbędnych nakładów inwestycyjnych dla zwiększenia efektywności energetycznej wskazanego procesu,
  • szacowany czas zwrotu z inwestycji,
  • możliwość uzyskania zewnętrznych dofinansowań na realizację projektu.

 

Kompletne, efektywne układy odzysku ciepła

Efektem finalnym naszej pracy jest kompletny układ odzysku ciepła, obejmujący wszelkie niezbędne elementy instalacyjne (orurowania, wymienniki, armaturę), wyposażony w układ automatyki i sterowania.

Układy odzysku ciepła wyposażamy w narzędzia opomiarowania ilości ciepła pochodzącego z odzysku i ciepła przekazanego do układu docelowego (np. węzła ciepła, centrali wentylacyjnej czy procesu technologicznego).

Zapewniamy wsparcie techniczne i serwis, w tym okresowe kontrole utrzymania parametrów pracy układu i kontrole zaworów bezpieczeństwa. Opracowujemy koncepcje rozbudowy i modernizacji układu – skalowanie instalacji na potrzeby rozwoju procesów i całego biznesu.


Napisz do nas: