Sieci LAN/WAN/WLAN

Sieci LAN/WLAN/WAN: efektywna i bezpieczna wymiana danych w ramach firmy i między jej rozproszonymi lokalizacjami

Sieć transmisji danych, zapewniająca stabilny i bezpieczny dostęp do zasobów informatycznych, to podstawowy element infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa. Profesjonalnie zaprojektowana i zbudowana infrastruktura wymiany danych jest podstawą efektywnej pracy: umożliwia wydajne współdzielenie zasobów i równocześnie chroni je przed niepowołanym dostępem.

 

Oczekiwania determinują technologię - projekt rozpoczynamy od rzetelnej analizy priorytetów funkcjonalnych i warunków technicznych:

  • Jakie są priorytety klienta? Szybkość transmisji, bezpieczeństwo, gwarantowana dostępność?
  • Jakie jest natężenie ruchu sieciowego w czasie?
  • Jakiego rodzaju rozwiązaniami i infrastrukturą sieciową klient dysponuje i czy można je zaimplementować do nowego rozwiązania?
  • Jaka jest charakterystyka i specyfika obiektu/lokalizacji? Czy występują czynniki mogące powodować zakłócenia transmisji?
  • Czy z sieci będą korzystać urządzenia niestacjonarne?
  • Czy klient oczekuje ponadstandardowych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem?
  • Czy wymagany jest dostęp do sieci ze zdalnych lokalizacji?
  • Jakie są plany rozwoju infrastruktury w najbliższych latach?
  • Czy w ramach założonego budżetu da się spełnić wymagania funkcjonalne i zapewnić realizację priorytetów?

 

Konfiguracja gwarantująca najwyższą efektywność

Projekt techniczny i funkcjonalny sieci opracowujemy tak, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące wydajności i stabilności połączeń. Wdrażamy polityki kształtujące ruch w sieci, m.in. separację podsieci (VLAN), wycinanie ruchu niepożądanego, priorytetyzację ruchu (QoS), oraz mechanizmy zabezpieczające przed pętlami (STP).

 

Scentralizowane zarządzanie i monitoring

Wyposażamy sieci w aplikacje i rozwiązania do scentralizowanego zarządzania z jednej lokalizacji, z szerokimi możliwościami raportowania. Stały monitoring wykorzystania przepustowości łączy i obciążenia poszczególnych urządzeń umożliwia optymalizację ruchu. Identyfikacja anomalii w ruchu sieciowym sprzyja wczesnemu wykrywaniu złośliwego oprogramowania (malware), nieprawidłowego działania urządzeń lub aplikacji, oraz działań będących efektem nieautoryzowanego dostępu.  

 

Bezpieczeństwo w warstwie fizycznej i aplikacyjnej

Dobrze zaprojektowana i starannie wykonana infrastruktura pasywna gwarantuje stabilność i bezawaryjność sieci. Bezpieczeństwo fizyczne zapewniamy m.in redundancją połączeń i urządzeń aktywnych oraz wykorzystaniem systemów zasilania awaryjnego.

Od strony aplikacyjnej sieć chronią rozwiązania zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem oraz rozwiązania automatyzujące konfigurację dostępu do sieci zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi użytkownikom (802.1x).


Napisz do nas: