M2M/IoT - Smart World

M2M/IoT - Smart World

Platforma comander to system zapewniający dostęp do najbardziej oddalonych elementów struktury określanej jako inteligentny świat (Smart World). Umożliwia połączenie bezprzewodowe obiektów, do których nie można doprowadzić tradycyjnych połączeń przewodowych lub światłowodowych.

Ponad 350 000 urządzeń comander pracuje dla operatorów sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na terenie Polski, Austrii i Litwy.

W szeroko rozumianej branży utilities infrastruktura pomiarowa, diagnostyczna, sterująca i zabezpieczająca obejmuje ogromną i stale rosnącą liczbę urządzeń, często pracujących w rozproszeniu. Wyzwaniem staje się zapewnienie efektywnej, stabilnej komunikacji i transmisji danych pomiędzy tymi urządzeniami a systemami centralnymi, sterującymi całą infrastrukturą, oraz systemami bilingowymi.

Równie istotną kwestią jest skuteczne zarządzanie całą populacją urządzeń w rozproszonych lokalizacjach. Ważne jest dostarczenie narzędzi do lokalizowania anomalii funkcjonalnych oraz wstępnej diagnostyki urządzenia w przypadku awarii.

 

logo comander

 

Platforma comander - efektywna transmisja danych w systemach utilities

Platforma comander łączy urządzenia i oprogramowanie w elastyczny system dla operatorów, który zapewnia realizację wszystkich funkcji związanych ze skutecznym zarządzaniem infrastrukturą komunikacyjną w sieciach dystrybucyjnych.

Elementy Platformy comander:

  • Uniwersalne modemy comander przeznaczone do pracy z urządzeniami wyposażonymi w którykolwiek z interfejsów szeregowych (RS485, RS232, pętlę prądową CL0).
  • Specjalizowane modemy comander współpracujące z wszelkiego rodzaju licznikami zużycia mediów.
  • amiROUTER - zaawansowane routery przemysłowe.
  • Aplikacja Connect do zdalnej i lokalnej konfiguracji oraz diagnostyki pojedynczych urządzeń.
  • amiGO - centralny system nadzorczy zarządzający infrastrukturą komunikacyjną.

Routery comander zapewniają niezawodną komunikację dzięki możliwości zastosowania dwóch redundantnych kanałów komunikacyjnych. Bezpieczeństwo danych gwarantowane jest wykorzystaniem szyfrowania oraz mechanizmów autoryzacji i autentykacji (uwierzytelniania).

Modemy comander występują w szeregu wariantów, zróżnicowanych pod wględem technologii transmisji danych, interfejsów i dodatków funkcjonalnych. W ramach prac R&D opracowujemy nowe wersje urządzeń, w odpowiedzi na konkretne, specyficzne potrzeby rynku i klienta.

Oprogramowanie nadzorcze amiGO umożliwia szybką lokalizację awarii i niepożądanych zdarzeń wpływających na skuteczność transmisji. Diagnostyka parametrów sieci dostępna jest w czasie rzeczywistym (dostępność, szybkość transmisji i siła sygnału urządzeń, parametry sieci GSM stacji bazowych). Upgrade funkcjonalności urządzeń może być wykonany prosto i szybko dzięki automatycznej, grupowej wymianie oprogramowania wewnętrznego. Funkcjonalności oprogramowania zarządzającego infrastrukturą komunikacyjną mogą obejmować także urządzenia innych producentów.

 

Ekosystem comander:

Ekosystem comander

 

Więcej o rozwiązaniach comander