Rozwiązania IT

Projektujemy i budujemy infrastrukturę, która zapewnia efektywną wymianę danych, bezpieczne przechowywanie zasobów i stabilne działanie systemów produkcyjnych.

Dostarczamy rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne, które integrujemy w wydajny i bezpieczny system. Tworzymy środowisko IT będące solidną bazą do prowadzenia i rozwijania biznesu.

Doradzamy w wyborze optymalnego rozwiązania

Pomagamy wybrać rozwiązania, które są najefektywniejsze technologicznie i kosztowo. Doradzamy jak osiągnąć cele funkcjonalne oraz parametry wydajnościowe w ramach dostępnych zasobów. Proponujemy rozwiązania perspektywiczne, otwarte na opcje rozbudowy, i opracowujemy koncepcje ich modernizacji i rozwoju.

 

Rzetelnie przygotowujemy się do wdrożenia

Jako doświadczeni praktycy, weryfikujemy możliwość przeprowadzenia wdrożenia w warunkach teletechnicznej, informatycznej i budowlanej infrastruktury klienta. Urządzenia dostarczamy prekonfigurowane, a miejsce instalacji weryfikujemy pod kątem warunków logistycznych, zachowania ciągów wentylacyjnych w serwerowni oraz utrzymania ciągłości zasilania działających urządzeń.

Dbamy o ustalenie procedur przywrócenia pierwotnej funkcjonalności na wypadek ewentualnych problemów. Dzięki praktyce i doświadczeniu identyfikujemy i eliminujemy punkty krytyczne w obszarze infrastruktury sieciowej, parametrów środowiskowych i zasilania już na etapie przygotowania do wdrożenia.

 

Szanujemy czas i przestrzeń klienta

Z wyprzedzeniem sygnalizujemy wymagania i utrudnienia dotyczące infrastruktury, bieżącej pracy firmy oraz personelu, którego obecność jest niezbędna w trakcie realizacji.

Termin i czas wdrożenia dostosowujemy do oczekiwań i trybu pracy klienta, aby uniknąć przestojów i zminimalizować ryzyko zakłóceń procesów biznesowych.

Miejsce pracy pozostawiamy czyste i uporządkowane. Dbamy o przejrzystość okablowania strukturalnego i zasilającego w szafach rackowych.

 

Wychodzimy poza rutynę

Umiejętności naszych inżynierów wdrożeń to efekt pracy przy wielu projektach o zróżnicowanej skali i złożoności. Do wyzwań technologicznych podchodzimy w sposób otwarty i nieszablonowy – myślimy kreatywnie, szukamy rozwiązań niestandardowych, wychodzimy poza ramy rutynowych działań i procedur. Sprawnie poruszamy się we wszystkich obszarach technologii ICT.

 

Zapewniamy wsparcie techniczne i posprzedażowe

W przypadku awarii priorytetem jest czas reakcji i skuteczność działań. Bezpośredni kontakt do zespołu wsparcia przyśpiesza rozwiązanie problemu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, większość problemów rozwiązujemy samodzielnie.

W sytuacji, gdy niezbędna jest interwencja producenta, zapewniamy nasze pośrednictwo i wspieramy klienta znajomością procedur serwisowych, kanałów kontaktu i nomenklatury. Monitorujemy proces obsługi zgłoszenia serwisowego, aby być pewnym skuteczności działań.

Uważnie śledzimy proces naprawy – dodajemy kolejne informacje do naszej bazy wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu potrafimy z wyprzedzeniem zidentyfikować i wyeliminować wiele potencjalnych problemów związanych z konfiguracją lub infrastrukturą.

Oferujemy gwarantowane czasy napraw i wsparcie SLA 24/7/365.