Aplikacje bankowo-finansowe

Tworzymy i wdrażamy rozwiązania, które skutecznie wspierają obsługę procesów płatniczych i rozliczeniowych. Nasze projekty opieramy na solidnym know-how w zakresie operacji finansowych i rynku B&F.

Działamy na styku świata IT i finansów. Rozwijamy nasze rozwiązania w kierunku, w jakim ewoluują usługi płatnicze. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają obsłużyć nowe standardy oraz wymagania formalne i rynkowe.

Wspieramy banki i ich klientów korporacyjnych w usprawnianiu komunikacji związanej z produktami płatniczymi. Współpracujemy z bankowymi działami Cash Management i korporacyjnymi Działami Skarbu, aby wspólnie wypracować optymalne rozwiązania w obszarze płatności. Nasze rozwiązania pomagają polskim podmiotom skutecznie eksplorować rynki europejskie.

Współpracujemy także ze Związkiem Banków Polskich – jako członek Forum Technologii Bankowych bierzemy udział w pracach nad przystosowaniem rozwiązań technologicznych do regulacji prawnych w obszarze systemów płatniczych. Wspólnie ze środowiskiem bankowym wypracowujemy formaty standaryzacji komunikacji bankowej z klientem. Jako Partner Wspierający uczestniczymy w konferencjach PCTA – Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych.

Przeprowadzamy wdrożenia produktów takich jak SEPA i EBICS. Pomagamy dostosować aplikacje bankowe do wymagań formalnych związanych m.in. z płatnością dzieloną VAT (Split Payment).

Uzupełniamy wdrażane rozwiązania o własne aplikacje usprawniające proces rozliczeń i dostosowujące go do międzynarodowych standardów. Wspieramy klientów w bieżącej eksploatacji i modernizacji systemów e-bankingu, także na bazie umów SLA.