Backup i archiwizacja danych

Zintegrowany system zarządzania danymi – bezpieczeństwo informacji i ciągłość biznesowa

Rosnąca wartość informacji i ich znaczenie dla biznesu wymagają zaplanowania i wdrożenia odpowiedniej strategii zarządzania danymi, w tym ich długoterminowego przechowywania. Do kluczowych elementów infrastruktury do zarządzania danymi należą systemy zarządzania kopiami zapasowymi i archiwizacją.

Profesjonalne systemy zarządzania kopiami zapasowymi zapewniają bezpieczeństwo zgromadzonych danych oraz pewność ich szybkiego i niezawodnego odtworzenia. Efektywna archiwizacja rozwiązuje problemy rosnących kosztów zakupu i utrzymania systemów dyskowych, konieczności rozbudowy systemów zarządzania kopiami zapasowymi oraz spełnienia wymogów prawnych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych.

Rozwiązania z obszaru zarządzania danymi przeznaczone są dla wszelkich organizacji, które wykorzystują przetwarzanie danych w procesach biznesowych. Systemy zarządzania kopiami zapasowymi oraz archiwizacją danych są nieodzownym elementem zarządzania danymi w ramach polityki bezpieczeństwa.

 

Systemy archiwizacji i backupu – zastosowania i wykorzystanie

 • Realizacja polityki bezpieczeństwa organizacji
 • Plany awaryjnego odtwarzania danych
 • Minimalizacja skutków awarii i błędów ludzkich
 • Ograniczenie kosztów zakupu i utrzymania pamięci masowych
 • Zapewnienie zgodności zasad przechowywania danych z wymogami prawnymi
 • Długoterminowe przechowywanie danych
 • Szybkie wykonanie kopii zapasowych
 • Niezawodne i szybkie odtworzenie danych
 • Odtworzenie w Zapasowym Centrum Przetwarzania
 • Optymalizacja za pomocą technologii deduplikacji danych
 • Bezpieczna kopia w chmurze
 • Bezpieczne i efektywne zarządzanie przechowywanymi zasobami, a dzięki temu redukcja kosztów

 

Zarządzanie danymi – efektywność i optymalizacja kosztowa

Rozwiązujemy problemy związane z długoterminowym przechowywaniem danych oraz efektywnym zarządzaniem nimi. Zapewniamy szybki, skuteczny dostęp do potrzebnych danych i minimalizujemy ryzyko ich utraty.

 

Nasze rozwiązania:

 • Backup dyskowy z deduplikacją - eliminacja powtarzających się elementów w zbiorach danych (deduplikacja) pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń dyskową, która w miarę potrzeb może być rozbudowywana dzięki skalowalnej architekturze oferowanych opcji sprzętowych.
 • Narzędzia do automatyzacji i zarządzania backupem - konfigurowalne oprogramowanie umożliwiające automatyzację sposobu, w jaki będą powstawały kopie zapasowe danych, oraz przebieg ich przywracania. Do tego szereg narzędzi analitycznych pozwalających m.in. sprawdzać jak zachowa się system w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
 • Biblioteki taśmowe – skalowalne rozwiązania pozwalające na zautomatyzowaną archiwizację danych, umożliwiające ich długotrwałe przechowywanie w zhierarchizowanej strukturze. Biblioteki taśmowe zapewniają wysoki poziom ochrony (szyfrowanie) zasobów informacji mających krytyczne znaczenie dla kluczowych procesów biznesowych.
 • Backup stacji roboczych - narzędzia klasy korporacyjnej służące do zabezpieczania danych pracowników wykorzystujących urządzenia mobilne i zdalne desktopy. Wykonywanie kopii zapasowych i ich migracji przebiega bez zakłócania pracy.
 • Backup w środowiskach zwirtualizowanych - technologie przeznaczone dla organizacji pracujących z użyciem zwirtualizowanych centrów danych. Ochrona informacji, ich backup, replikacja i odzyskiwanie zapewniają wysokie standardy ciągłości i bezpieczeństwa pracy np. w ekosystemie  chmurowym.
 • Audyt aktualnego stanu zabezpieczeń danych, infrastruktury oraz wymogów biznesowych - przygotowanie planu zabezpieczeń danych. Plan uwzględnia ustalenia audytu oraz wytyczne klienta, dostawę sprzętu i oprogramowania do archiwizacji, a w razie potrzeby rozbudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury IT. Niezależnym etapem jest instalacja i konfiguracja wszelkich elementów infrastruktury, tak aby uzgodniony plan zabezpieczeń był prawidłowo realizowany.
 • Rozwiązania pozwalające na realizację zaawansowanych polityk zabezpieczania danych oraz gwarantujące wysoką dostępność danych przez klastry lokalne i geograficzne. Klastry takie są wspomagane pamięcią masową z replikacją w lokalizacji klienta oraz w ośrodkach zapasowych.

Napisz do nas: