Chłód, ciepło, energia

Projektujemy i budujemy systemy odzysku ciepła i wytwarzania chłodu oparte na technologiach absorpcyjnych i sprężarkowych. Wyposażamy system w niezbędne instalacje zasilające, niskoprądowe, hydrauliczne, okablowanie oraz systemy automatyki i sterowania – budujemy systemy pod klucz.

Dbamy o optymalizację energetyczną rozwiązania. Wskazujemy możliwości efektywnego wykorzystania zarówno mediów (prąd, ciepło, woda), jak i potencjał zagospodarowania energii odpadowej powstającej w procesach technologicznych.

Budujemy węzły chłodu pod klucz

Działamy w formule "zaprojektuj i wybuduj". To oznacza, że nasza praca z klientem rozpoczyna się od określenia celu i potrzeb w zakresie chłodzenia, odzysku ciepła lub poprawy efektywności energetycznej. Efektem finalnym jest uruchomienie i oddanie do eksploatacji kompletnego systemu realizującego wszystkie oczekiwane funkcje. Pracujemy z klientem na wszystkich etapach projektu:

 

Analiza

Rozwiązanie powinno zapewniać najwyższy możliwy poziom optymalizacji energetycznej systemu i pozytywny wpływ na efektywność realizowanych w firmie procesów. Dlatego przeprowadzamy dokładną, wszechstronną analizę procesów technologicznych, warunków przestrzennych i dostępnych mediów, w konfrontacji z oczekiwaniami i potrzebami klienta.

Koncepcja

W bieżącej współpracy z klientem opracowujemy koncepcje rozwiązania. Koncepcja obejmuje schemat technologiczny i przestrzenny instalacji (w tym instalacji pomocniczych) oraz ramową kalkulację bilansu energetycznego i oszacowanie zwrotu z inwestycji w czasie.

Projekt

Wykonujemy wielobranżowe opracowania projektowe (HVAC, AKPiA). Opracowujemy projekty budowlane, wykonawcze i techniczne.

Wersje katalogowe rozwiązań uzupełniamy o własne aplikacje zintegrowane z systemami produkcyjnymi klienta. Efektem są rozwiązania szyte na miarę, spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne.

Realizacja

Zewnętrzne projekty techniczne rzetelnie weryfikujemy w celu eliminacji nieścisłości i rozwiązań nieefektywnych lub nieopłacalnych. 

Projekty prowadzimy w oparciu o sprawdzony zbiór dobrych praktyk, gwarantujących sprawne wdrożenie oraz minimalizację ryzyk technicznych i organizacyjnych.

Termin i czas instalacji dostosowujemy do wymagań i trybu pracy klienta, aby uniknąć przestojów i ograniczyć do minimum ryzyko zakłóceń procesów biznesowych.

Wsparcie posprzedażowe

Po odbiorze funkcjonalnym instalacji pozostajemy w kontakcie. Monitorujemy pracę układu, a jeśli zachodzi potrzeba, wprowadzamy usprawnienia. Dzięki temu zawsze jesteśmy blisko procesu klienta, dając potrzebne wsparcie. Wspomagamy naszych klientów w obsłudze Centralnego Rejestru Operatorów (CRO).

Serwis

Wszystkie komponenty systemu objęte są serwisem i gwarancją. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego zapewniamy wsparcie techniczne na bazie kontraktów serwisowych, także w trybie SLA 24/7.