Układy pomp ciepła dużej mocy

UKŁADY POMP CIEPŁA DUŻEJ MOCY

Do realizacji wielu rodzajów procesów technologicznych niezbędne jest dostarczenie energii cieplnej o odpowiednich parametrach. Produkcja i transport tej energii stanowią istotny element kosztowy tego rodzaju procesów. Koszt ten można znacząco obniżyć, wykorzystując dostępne ciepło o niskich parametrach temperaturowych, przy pomocy układu pomp ciepła przetwarzając je na ciepło o parametrach użytkowych.

 

Wykorzystaj dostępne ciepło niskotemperaturowe do tańszej produkcji ciepła o parametrach użytkowych

Układy pomp ciepła pozwalają pobrać tracone ciepło niskotemperaturowe pochodzące z innych procesów technologicznych, centrów danych lub z naturalnych źródeł ciepła o parametrach niskoużytecznych, takich jak woda ze zbiorników naturalnych, woda z odwiertów geotermalnych, woda gruntowa, morska i odpadowa z procesów przemysłowych. Ciepło pochodzące z tego rodzaju źródeł ma zbyt niskie parametry, aby mogło być wykorzystane bezpośrednio.

Układ pomp ciepła, przy niewielkim nakładzie energii zewnętrznej, przetwarza dostępne ciepło niskotemperaturowe na ciepło o parametrach użytkowych.

 

Wydajność grzewcza od kilkuset kW do nawet 20 MW

Układy pomp ciepła dużej mocy przeznaczone są do zastosowań przemysłowych: procesów technologicznych, systemów ciepłowniczych, energetyki zawodowej (elektrociepłowni) i wszelkiego rodzaju zakładów mających potencjał wykorzystania ciepła niskotemperaturowego do ogrzewania lub procesów produkcyjnych.

Specjalna konstrukcja pozwala uzyskać na wyjściu temperaturę do 80C, a więc znacząco wyższą niż w powszechnie stosowanych pompach standardowej mocy.

 

Indywidualny projekt do konkretnego zastosowania

Układy pomp ciepła dużej mocy każdorazowo konfigurowane są pod kątem konkretnych parametrów dolnego i górnego źródła. Jest to więc projekt na miarę, uwzględniający specyfikę zastosowania, nie zaś gotowy prekonfigurowany produkt, tak jak najczęściej ma to miejsce w przypadku powszechnie stosowanych pomp małej mocy.

Na kompletny układ składa się pompa lub kilka pomp połączonych ze sobą, instalacje hydrauliczne, instalacja zasilania elektrycznego oraz układ sterowania.

 

Alternatywa: pompa sprężarkowa lub absorpcyjna

Tam, gdzie dostępna jest para, olej lub woda o wysokiej temperaturze, czyli energia napędowa dla pompy ciepła, rekomendujemy zastosowanie pomp absorpcyjnych.

W sytuacji, gdy nie ma dostępnej energii napędowej w postaci ciepła wysokotemperaturowego, wykorzystujemy pompę sprężarkową, zasilaną energią elektryczną.

 

Korzyści z zastosowania układu pomp ciepła:

Poprawa efektywności energetycznej: pompa wykorzystuje dostępne ciepło niskotemperaturowe i dzięki temu ilość energii zewnętrznej niezbędnej do wytworzenia energii cieplnej o parametrach użytkowych jest znacząco zredukowana. Bez wykorzystania układu pompy ciepła znacznie wzrosłaby ilość energii pierwotnej w postaci gazu, węgla etc., niezbędnej do wytworzenia ciepła o wymaganych parametrach.

Niższy koszt wytworzenia energii cieplnej niezbędnej do realizacji procesów technologicznych lub ogrzewania.

Redukcja strat związanych z przesyłem. Energia cieplna wytwarzana jest bezpośrednio w miejscu jej zapotrzebowania.

Rozwiązanie proekologiczne: woda, która ulega ogrzaniu w procesie technologicznym, musi finalnie zostać zutylizowana. Skierowanie jej do wykorzystania przez układ pomp ciepła pozwala uniknąć wylewania ogrzanej wody do rzeki lub innego zbiornika wodnego, co skutkowałoby jego niepożądanym podgrzewaniem.


Doradztwo, projekt, wdrożenie, serwis

Analizujemy możliwości zastosowania układu, biorąc pod uwagę parametry dolnego źródła, czyli dostępnego ciepła, oraz oczekiwane parametry energii cieplnej, którą chcemy uzyskać.

Dobieramy parametry systemu w celu uzyskania jak najbardziej efektywnych parametrów  sprawnościowych.

Projektujemy kompletne układy i wyposażamy je we wszelkie niezbędne instalacje.

Wykonujemy instalacje pod klucz.

Zapewniamy wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


Napisz do nas: